Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykoanalys: grundtankar i den analytiska psykoterapin

Sammanfattning: Psykoanalysen är beteckningen på den terapiform som bland annat Sigmund Freud utvecklade.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykoanalys: grundtankar i den analytiska psykoterapin

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis
Första version: 2003-11-11.
Senaste ändring: 2013-09-18.

Vad är psykoanalys? Vad är psykoanalytisk psykoterapi?

Svar:

Psykoanalysen är beteckningen på den terapiform som bland annat Sigmund Freud utvecklade. En vanlig missuppfattning är att psykoanalys är detsamma som psykoterapi. Psykoanalysen ska snarare ses som en av många möjliga psykoterapiformer.

Psykoanalysen betonar erfarenheter i barndomen (framförallt utvecklingen under småbarnsåren) och dess betydelse för personligheten och senare psykiska problem. Freuds klassiska teori omarbetades senare av honom själv och hans lärlingar, men den centrala tanken kvarstår: det mänskliga beteendet styrs till stor del av omedvetna krafter, som härstammar från primitiva grundbehov och inte medvetna tankar eller logik.

Den psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuten försöker hitta en lösning och erbjuda hjälp genom att medvetandegöra patientens omedvetna konflikter eller försvarsmekanismer, eftersom de utgör ett motstånd mot förändring och utveckling. På så sätt finns det förutsättningar för personlighetsutveckling och mognad. Grundtekniken som används är fria associationer vilket innebär att patienten yttrar alla spontant uppkomna tankar. Terapeuten tolkar sedan utifrån psykoanalytisk teori allt det som patienten berättar om.

Enligt klassisk psykoanalys träffas patient och terapeut omkring 1 timme upp till 5 gånger i veckan, och den psykoanalytiska terapin kan pågå i många år.

Psykoterapi som bygger på psykoanalysens tankar kallas ofta för psykodynamisk terapi.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

therapy-psych-anal Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.