Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Gruppterapi eller individuell terapi

Sammanfattning: Diskuterar för- och nackdelar med gruppterapi och individuell terapi. Gruppterapi är psykoterapi i grupp. Den är billigare och ofta effektivare än individuell psykoterapi.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Gruppterapi eller individuell terapi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 2002-12-13.
Senaste ändring: 2013-01-22.

Bör jag gå i gruppterapi eller i enskild terapi?

Svar:

Fördelar med gruppterapi:

  • Det är betydligt billigare att gå i gruppterapi än i enskild terapi. Hos Gunborg Palme kostar gruppterapi 1000 kronor per kalendermånad och då går man en gång i veckan 60-90 minuter per gång. Enskild terapi 45-60 minuter kostar 1000 kronor per gång.
  • Man får träffa andra människor som också har problem och det kan hjälpa så att man får distans till sina egna problem.
  • Genom att lyssna på andra människor lär man sig att det kan finnas olika sätt att förhålla sig till samma problem och att det kan finnas olika sätt att lösa ett problem.
  • Man kan få uppmuntran och känslomässigt stöd av andra.
  • Gruppterapi kan vara speciellt lämplig för att behandla problem som har att göra med kommunikation med andra människor, t.ex. social fobi (blyghet).

Fördelar med enskild terapi:

  • Det är bara terapeuten som vet om ens hemligheter.
  • Terapeuten får mera tid att ägna sig åt ens speciella problem.
  • Man kan ofta tränga in djupare i förståelse av sina problem med enskild terapi.
  • Man slipper lyssna på andra människor, vilket kan vara skönt om man själv mår dåligt.
  • Man kan få en tid som passar ens almanacka och slipper anpassa sig till de grupptider som finns.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-group-vs-individual Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.