Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Melatonin vid sömnstörningar

Sammanfattning: I Europa krävs recept för att få köpa hormonet melatonin. Det finns viss forskning gjord på melatonin i sömnmedicin.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Melatonin vid sömnstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 26 dec 2009.

Rekommenderar ni på web4health att man tar melatonin om man har sömnstörningar, till exempel vid jetlag?

Svar:

Melatonin är ett hormon som finns naturligt i kroppen. I USA säljs melatonin som kosttillskott, då det faktiskt förekommer naturligt i viss mat. I Europa krävs recept för att få köpa hormonet melatonin. Det säljs under bl.a. namnen Circardian och Nycomex. Det finns viss forskning gjord på melatonin i sömnmedicin. Man vet till exempel att denna hormon är viktig för sömncykeln. Vissa studier föreslår även att det kan ha en positiv effekt vid jetlag. En studie visade att 30 % av personer som fick Melatonin 2 mg i en form som utlöses långsamt, uppgav att sömnen förbättrades, mot 20 % för placebo. Jag tycker dock inte att det är värt att köpa melatonin för detta ändamål, då det är dyrt.

Vissa patienter använder melatonin vid kroniska sömnstörningar. Det finns inga kända biverkningar, och det är heller inte beroendeframkallande. Dock är effekterna små, och endast en liten del av patienterna känner någon effekt över huvud taget. Det finns andra behandlingar för sömnstörningar som fungerar bättre, till exempel stresshantering eller avslappningsterapi. Men vissa patienter föredrar alltid att ta medicin framför en terapeutisk behandling för att förändra sina sömnvanor eller sitt problem.

Långvarigt bruk av melatonin är inte att rekommendera, då man inte vet något om effekterna av detta. Även interaktioner med andra läkemedel är ett outforskat område.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sleep-melatonin-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.