Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Lecithin

Sammanfattning: Det finns få bevis för att lecithin har något terapeutiskt värde.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Lecithin

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 22 aug 2003.
Senaste ändring: 30 aug 2007.

Är lecithin ett bra läkemedel mot minnesproblematik (ADHD, Alzheimer)?

Svar:

Trots faktumet att mycket av annonseringen lovar vetenskapliga bevis eller kliniska vinster genom att använda lecithin (phosphatidylkolin) som ett näringstillskott, visar vetenskapliga metaanalyser inga tecken på positiva förändringar.

Phosphatidylcholin är en föregångare till neurotransmittorn (signalsubstansen) acetylkolin.

Endast några få patienter med mindre kognitiva svårigheter uppvisar en förbättring med hjälp av dessa läkemedel. De är dyra, och det finns ingen forskning kring om de kan resultera i långdragna biverkningar i kombination med andra läkemedel.

Det finns inga bevis för någon terapeutisk förbättring hos barn, tonåringar eller vuxna människor med ADHD, kronisk trötthet (CFS), fibromyalgi eller något annat psykiatriskt syndrom.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-lecithin-use Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.