Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Medicinrelaterade sömnstörningar

Sammanfattning: Mediciner eller andra substanser som kan påverka sömnen och ge sömnstörningar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Medicinrelaterade sömnstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 24 jun 2003.
Senaste ändring: 27 aug 2008.

Vilka typer av mediciner eller andra preparat kan orsaka sömnstörningar, och vad innebär egentligen medicinrelaterade sömnstörningar?

Svar:

Det finns vissa mediciner och en del andra preparat som genom en centralstimulerande effekt på hjärnan påverkar sömnmönstret negativt. När det gäller mediciner som är föreskrivna av läkare, så bör dessa ha vetskap om alla eventuella biverkningar medicinen kan ge. Det finns dock tillfällen då även medicinska experter har svårt att förutse alla möjliga biverkningar som en medicin kan ge upphov till. Detta gäller framför allt när patienter kombinerar olika typer av läkemedel, ibland utan läkarens vetskap eller uppsikt.

De vanligaste medicinerna som kan orsaka allvarliga sömnstörningar är sömnmedel(!). Det är främst lugnande mediciner, som man kan använda ett kortare tag vid sömn- eller ångeststörningar, som ligger bakom de allra flesta kroniska sömnproblem. Dessa mediciner är mycket effektiva under en kort tid när det gäller att uppfylla patienters sömnbehov, men bara inom några veckor så kan den normala sömncykeln bli störd. Då dessa mediciner dessutom ofta skapar en förhöjd tolerans, behöver patienterna en allt högre dos för att uppnå samma effekt. Detta skapar ett beroende och förvärrar därmed ytterligare problemet.

Även alkohol kan skapa kroniska sömnstörningar. Att dricka alkoholhaltiga drycker är ett mycket populärt "sömnpiller" för människor som, av olika anledningar, inte vill söka professionell hjälp för sina problem. Precis som med vissa mediciner kan detta fungera bra till en början. Alkoholens lugnande effekt gör att många människor har lättare att somna in. Detta är dock endast den första delen av den medicinska effekten av alkohol. Senare under natten stimulerar alkoholen hjärnan. Medans yngre människor som fortfarande har en stort antal djupsömnsfaser sällan störs av denna förhöjda aktivitet, vaknar äldre människor upp mitt i natten och har svårt att somna om. Alkoholproblem är en av de vanligaste orsakerna till kroniska sömnstörningar.

Exempel på andra substanser som kan ha en negativ inverkan på sömnen:

  • Centralstimulerande substanser, till exempel amfetamin.
  • Astmamedicin.
  • Sköldkörtelhormon eller andra hormoner.
  • Diuretika, urindrivande medicin.
  • Koffein och andra stimulantia.
  • Viss antibiotika.

Du bör alltid fråga din läkare om möjliga biverkningar av din medicin. Det är även viktigt att du informerar om eventuella andra mediciner du tar. Tänk även på att aldrig avsluta en medicinering utan att konsultera din läkare!

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sleep-substance-induce Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.