Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Sexterapi

Sammanfattning: Sexterapi syftar till att få patienterna att se mera på sina känslor, mindre på föreställningar om hur sex borde vara. Man löser också specifika problem i samband med sex.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sexterapi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 26 aug 2008.

Vad är sexterapi?

Svar:

Kortfattat sägs det av personerna som har "uppfunnit" sexterapin att man kan anta att personer som har sexuella problem är mer upptagna av sina egna sexuella beteenden och därmed är mindre uppmärksamma på sina sexuella känslor. Detta beteende kallas för "spectatoring", att personen liksom ser sig själv utifrån. Människor går in i denna "spectatoring"-roll när de känner sig oroliga och osäkra på saker som rör det sexuella området, som "om hon ändå kunde njuta av det", "förra gången kom hon inte heller" etc. Dessa tankar är ofta inte så upphetsande och skapar förväntningar och krav på att ha sex. I sexterapi försöker man kontrollera dessa tankar. När det uppkommer smärta i vaginan och vid erektionsproblem under samlaget leder det oftast till att det blir ett avbrutet samlag.

Ett mål med sexterapi är att lära personen att njuta av att ha sex, utan upphetsningsproblem och utan negativa tankar.

Sexterapi fungerar kanske inte alltid. Det kan finnas specifika problem som behöver särskild hjälp och terapi. Ex: relationsproblem mellan parterna kan avhjälpas med relationsterapi. Ett mål med sexterapi är även att få bort pressande krav på att man måste ha sex, att lära känna sin egen och partnerns kropp, vad man gillar och hur de båda parterna vill ha det under sexakten.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-terapi-vad Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.