Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tandamalgam och psykiska symtom (trötthet, depression, hälsoproblem)

Sammanfattning: De flesta tandläkarna hävdar att amalgam inte är någon hälsorisk. Således hävdar de att det inte finns något samband mellan tandamalgam och psykiska symptom.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tandamalgam och psykiska symtom (trötthet, depression, hälsoproblem)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 17 jan 2004.
Senaste ändring: 27 aug 2008.

Är tandamalgam orsak till att mina psykiska problem (trötthet, depression och andra hälsorelaterade problem)?

Svar:

Citat ur sammanfattningen av en artikel i en vetenskaplig tidksrift om de eventuella sambanden mellan amalgam och psykiatriksa symptom och problem:
"Användning av amalgram för tandlagning har länge varit en kontroversiellfråga, eftersom amalagan innehåller kvicksilver. Mikroläckage av kvicksilver från amalgam har bevisats men omfattande forskning har inte kunnat identifiera några skadliga hälsoeffekter. Kvicksilever, liksom andra metaller i små mängder, verkar tålas av kroppen. Det finns emellertid en motsatt åsikt av vissa experter och andra människor, som hävdar att man skall kräva en nolltolerans för kvicksilver i mat och inandningsluft. De hävdar att amalgam kan orsaka neurologiska tillstånd, t.ex. kronisk trötthet, multiple sklerosis och alzheimerdemens. Epidemiologisk och kliniskt bevis av omfattande kvicksilverförgiftning har inte kunnat visas ens hos grupper med omfattande amalgamlagningar. Enligt vad som kunnat visas, är experter i huvudsak överens om att amalgam inte innebär någon hälsorisk för patienterna. Däremot kan kvicksiler i tandkliniker vara en yrkesrisk.

Så tandläkarnas opinion är: Det finns ingen hälsorisk. Och att ersätta amalgamet med annan tandfyllning kan i så fall vara farligare än att ha det kvar.

Mer information om felaktiga antaganden om farorna med amalgam finns på webbplatsen Quackwath.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sleep-amal-fatigue Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.