Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

KBT-behandling

Sammanfattning: Några steg som används i kognitiv-beteende-terapi för att lättare få kontroll över ångest och oro.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

KBT-behandling

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Daniel Rautio, psykologstudent, Umeå universitet, under handledning av Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 31 maj 2007.
Senaste ändring: 29 aug 2008.

Stegvis behandlingsöversikt med KBT

Följande är några steg som används inom kognitiv beteendeterapi, och leder till bättre kontroll över ångesten och oron.

  • Fundera på, och skriv ned kring vilka områden och situationer som oron och ångesten rör sig mest. Skriv också ned vad du vill uppnå och vart du vill komma; vilka mål och delmål du har. Försök vara specifik och konkret, snarare än allmän och abstrakt.
  • Gör olika avslappningsövningar och träna på avslappningstekniker. Lär dig också att hitta lämpliga meditativa aktiviteter, exempelvis stilla meditation eller skogspromenader.
  • Undersök vad som sätter igång ångesten. Var uppmärksam och anteckna dina så kallade triggers (tankar, händelser och situationer), och skatta också hur kraftig ångesten är vid olika tillfällen (på en skala från 0 till 100).
  • Lär dig uppmärksamma och utmana klassiska tankefällor. Ett exempel på en tankefälla är övergeneralisering. En person som övergeneraliserar drar slutsatsen, efter att blivit nobbad på dansgolvet, att hon aldrig kommer att träffa en man. Ett annat exempel är katastroftänkande, vilket karaktäriseras av att man ständigt utgår ifrån att det värsta kommer att inträffa. Ytterligare ett annat exempel är selektiv perception, vilket innebär att man bara uppmärksammar saker i sin omgivning som bekräftar ens oro.
  • Bryt det beteende som ångesten driver dig till. Ofta reduceras ångest genom olika typer av undvikande beteende. Därför kan man ta sig an ångesten genom att angripa kopplingen mellan just undvikande och ångest. Det kan handla om att lämna huset, att bjuda ut någon, att söka ett intressant jobb eller att säga ifrån, trots att ångesten uppmanar en att låta bli.
  • Planera in särskilda stunder då du ägnar dig åt ångesten och oron. Ungefär en halvtimme om dagen, ej i anslutning till sänggåendet, kan vara lagom. Under den tiden ska du vara ostörd och helt och hållet släppa fram all oro och ångest. Detta leder till att du lär dig hur just dina orostankar ser ut, men syftet är också att avdramatisera ångesten genom att möta den öga mot öga. Vidare bör du också inrätta vissa frizoner, tillfällen och situationer som hålls helt fria från ångest och oro.
  • Öva dig på att bli bättre på realistisk tidsplanering. Öva dig också på hantera och lösa problem, liksom på att rangordna problem efter prioritet.
  • Lär dig släppa fram och upptäcka dina känslor. Personer som lider av GAD är ofta mer upptagna av sina grubblerier än av sina känslor. De kan hysa en överdriven rädsla för känslor och göra allt för att hålla dem på avstånd. Ett sätt att arbeta med känslor är att känna efter hur de känns i kroppen, när och varför de uppkommer, och öva på att sätta ord på dem.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.