Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Är det möjligt att få en överdos genom att sniffa kokain?

Sammanfattning: Att sniffa kokain kan leda till en överdos. Det kallas en överdos när effekterna av kokainet får negativa konsekvenser eller när den använda dosen är livsfarlig. Båda är möjliga när man sniffar kokain.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Är det möjligt att få en överdos genom att sniffa kokain?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig Psykolog, tutor, Nödcentrum för mental hälsovård, Goes, the Netherlands.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 21 jul 2005.

Är det möjligt att få en överdos genom att sniffa kokain?

Svar:

Att sniffa kokain kan leda till en överdos. Det kallas en överdos när effekterna av kokainet får negativa följder eller när den använda mängden är livsfarlig. Båda är möjliga när man sniffar kokain. När effekterna av kokainet blir negativa, känner den som brukat drogen sig rastlös, ångestfylld och misstänksam. Ibland känner sig brukarna av preparatet så misstänksamma att det kan leda till paranoida vanföreställningar. Exempelvis kan brukarna vara rädda för att vara förföljda.

En överdos kan vara ännu värre och leda till hjärt- och andningsproblem och i värsta fall döden, speciellt vid intravenös användning och vid rökning eller "basing" kokain. ("Basing" betyder att man röker kokain i en pipa fylld med stark alkohol, t.ex. rom.) När kokain är injicerat kan det resultera i dödsfall mycket snabbt, efter bara ett par minuter. Rökning eller "basing" kan också ha samma effekt. Tack och lov är en dödlig överdos relativt ovanlig.

Orsaker till en dödlig överdos kan vara:

  • Störning i hjärt- och blodkärlsystem. En överdos kan leda till en starkt oregelbunden hjärtfunktion, och slutligen till hjärtstopp. Den kan orsaka högt blodtryck som bidrar till blödning i hjärnan, vilket kan leda till döden.
  • Upprepade krampanfall , vilket kan ske i så snabb följd att medvetandet inte kan bli återställt.
  • Andningsproblem som kan leda till andningsstopp.

Det finns flera olikheter i giftiga eller dödliga doser. Vissa knarkare överlever efter att ha använt några gram medan andra som är allergiska mot kokain kan dö av en liten dos. Den exakta mängden av kokain som leder till en överdos varierar från person till person och beror på många olika faktorer inklusive fysisk kondition och eventuella sjukdomar. Tydligt är att hjärtproblem eller problem med blodkärl i hjärnan ökar risken för en överdos. Att kombinera kokain tillsammans med annan narkotika eller alkohol kan också höja risken. På grund av detta är det svårt att ange ett mått för en för hög dosering, också därför att kokain ofta är delat i bitar.

I medicinsk litteratur finns det en skillnad mellan en dödlig och en livsfarlig dos. En dödlig dos leder till döden i 100 % av fallen. En livsfarlig dos leder till döden i 50 % av fallen.

Vissa doktorer uppskattar att 1.2 gram kokain är dödligt då det tas genom munnen och att 750-800 milligram är dödligt då det injiceras eller inandas. Det är okänt hur mycket kokain som leder till döden då det sniffas. (Källa: Cocaine Vraagbaak, Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs, 1986). En användare nosar 0.1-0.2 grams kokain, med andra ord 2-4 streck per natt.

Den genomsnittliga livsfarliga dosen när kokain injiceras är ungefär 500 milligram. Det innebär inte att en mindre dos är riskfri. En beräknad livsfarlig dos när man sniffar kokain är okänd. Dessa doser är bedömningar.

Det är viktigt att agera rationellt och snabbt när någon har fått en överdos. När knarkaren är ångestfylld eller rastlös ska man försöka att lugna ner personen. Ta denne till en lugn plats och reagera aldrig på personens vanföreställningar. Det kommer bara att göra honom/henne mer rastlös. Försök att prata om någonting annat. Om du märker av hjärt- eller andningsproblem ska du kontakta en läkare.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-cocaine-overdose Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.