Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

När kokain/amfetamin tagit över

Sammanfattning: För att sluta med kokain/amfetamin kan man ta hjälp av noggranna förberedelser och stöd från omgivningen, och/eller söka hjälp från experter på området.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

När kokain/amfetamin tagit över

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Psychologist in charge, tutor, Emergis center for mental health care, Goes, the Netherlands.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 23 jan 2007.

Vad kan man göra när man inser att kokainet/amfetaminet har tagit kontrollen??

Svar:

Det enda goda rådet som finns är att sluta helt. För att klara av det behöver man lägga om sin livsstil. Det krävs oftast drastiska förändringar som att byta bekantskapskrets och gå till nya ställen på kvällarna. Det bästa är att sluta helt med kroglivet och hitta nya meningsfulla fritidsaktiviteter. Det är viktigt att man gör ett medvetet val och tänker igenom varför man vill att saker och ting ska bli annorlunda. Man kan göra en lista och skriva ned de positiva och negativa effekterna av kokain och jämföra vilket som är värt mest. Finns det något annat sätt på vilket man kan få de positiva effekterna utan de negativa? Vad vinner man på att sluta? Detta kan klargöra situationen och öka motivationen att sluta.

Vidta förberedelser. Vad behöver du ändra på för att optimera dina chanser att lyckas? Finns det någon drogfri person i omgivningen som kan ställa upp som stöd? Hur skulle det stödet kunna se ut? Gör upp planer i förväg för vad du ska göra under ledig tid. Finns det någon att ringa, oavsett tid på dygnet, när suget sätter in? Behöver du varna dina vänner som du tagit kokain tillsamans med? Hur kan man bäst handskas med suget? Gör en lista med så många förslag som möjligt som fungerar vid så varierande tidpunkter som möjligt, ring en kompis, ta en dusch, gå och träna. Identifiera risksituationer och försök hitta alternativa lösningar.

Om man inte klarar det med hjälp av förberedelser och stöd från sin omgivning, kan man vända sig till NA, Narcotics Anonymous, eller någon annan organisation, för stöd och hjälp. Man kan också vända sig till beroendeklinikerna på sin hemort.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-cocaine-do Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.