>
white column between left and middle main column

Kokainberoende: Effekter av att röka kokain

Sammanfattning: Kokainpulver kan egentligen inte rökas, då det förstörs under uppvärmningen. Kokain i form av crack kan dock rökas. Crack är mycket starkt beroendeframkallande. Kokainrökning kan förorsaka lungskador.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kokainberoende: Effekter av att röka kokain

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
       Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, tutor, Centrum för mental hälsovård, Goes, Nederländerna.
Första versionen: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 19 sep 2007.

Berätta för mig om effekterna av att röka kokain. Vilka är riskerna med att bli kokainberoende? Förorsakar rökning av kokainpulver skadliga fysiska effekter?

Svar:

Kokainpulver absorberas genom slemhinnan i näsan och hamnar därefter i blodet. Mängden kokain i blodet ökar långsamt och minskar därefter långsamt igen. Effekte varar mellan 20-30 minuter. Det förekommer även att kokainpulver röks. En liten del av kokainet hamnar då i blodet, vilket ger en kort men stark effekt. Kokainpulver har en smälttemperatur vid 197 grader C. När temperaturen blir högre, skulle kokainet kunna förångas och rökas, men när man når den temperaturen sönderdelas kokainet eller bränns. Det är anledningen till varför man egentligen inte kan röka kokainpulver. Även innan pulvret blir ånga är det inte längre kokain. Den största delen av kokainet förlorar man genom att röka det och bara en liten del når lungorna. När man röker kokainpulver kan små partiklar av bränt kokain nå lungorna. Men även andra ämnen, vilka frigörs genom förbränningen, kan nå lungorna och vara skadliga. Lungorna är trots detta ändå väl skyddade, därför att den största delen av de skadliga ämnena fastnar i halsen. Om symtom på ohälsa inte försvinner, behöver man söka hjälp hos en läkare.

Det är möjligt att röka kokain i crack-form. Crack gör man genom att värma kokain tillsammans med andra ämnen (t.ex. ammoniak). Rökning av crack framkallar ett extremt beroende. Redan efter den första användningen känner man stor längtan efter nästa dos av crack. Crack är mycket skadligt för hälsan och leder till allvarliga psykiska problem.

Vid tillfälligt bruk av kokain kan det detekteras i blodet i 2-3 dagar efter konsumtionstillfället.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Printer Skriv ut
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska Spanska

add-cocaine-damage Copyright 2003-2019 Web4Health
Copyright 2003-2019 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser:
Annonser:
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.