Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Orsaker till kvinnomisshandel, tidiga tecken och råd till utsatta kvinnor

Sammanfattning: Kvinnor som har blivit utsatta för kvinnomisshandel har nästan alltid gått igenom samma process. Det finns tidiga tecken på att allt inte står rätt till och råd till utsatta kvinnor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Orsaker till kvinnomisshandel, tidiga tecken och råd till utsatta kvinnor

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Hanna Molander, psykologstuderande vid Linköpings Universitet och Jacob Palme, professor, Stockholms universitet. Granskat och godkänt av Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, examinerad alkoholterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 2004-09-10.
Senaste ändring: 2011-01-02.

Jag har en släkting som upprepade gånger har varit tillsammans med våldsamma män. Vad är orsaken och vad kan jag göra?? Hur kan hon hantera kvinnomisshandel?

Svar:

Forskning inom området evolutionär psykologi har visat att det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor som inte har kulturella orsaker, alltså inte är orsakade av att samhället lär oss att män och kvinnor skall bete sig annorlunda. Dessa skillnader mellan män och kvinnor är evolutionärt betingade. Evolutionen utvecklar sådana egenskaper hos människor som ökar fortplantningen av de egna generna. En person som har gener som leder till att den personen får fler barn som i sin tur får fler barn, den personens gener blir vanligare.

En kvinna vet alltid att det är hon som är mamma till hennes barn. Om hon lägger ner energi på att föda upp hennes barn, då vet hon att hon därmed bidrar till att hennes gener skall spridas. En man är inte lika säker på att han är far till sin kvinnas barn. Mannen har därför behov av att öka sannolikheten att han verkligen är far till de barn, som han lägger ner resurser på att fostra. Han har därför behov av att kontrollera sin kvinna, och detta kan orsaka att män ibland slår kvinnor. Samtidigt är det så att de flesta män inte slår kvinnor. Det beror på att vårt samhälle utvecklat normer för hur man skall bete sig, och dessa normer upphäver till en del de evolutionärt betingade beteendena hos män.

En man som slår kvinnor riskerar att förlora kvinnor, som går ifrån honom därför att de inte vill bli slagna. Och går kvinnorna från honom, minskar ju hans möjligheter att sprida sina gener till fler barn. I ett samhälle där kvinnorna har frihet att välja sitt beteende, kan det vara fördelaktigt för män att inte slå kvinnor, därför att det ökar chansen att de får behålla kvinnor och med deras hjälp få barn och därmed sprida sina gener. Men mäns beteende har evolutionärt utvecklats i ett samhälle där kvinnorna inte hade jämlikhet. Även idag är det så att inte alla kulturer främjar jämlikhet mellan män och kvinnor. Se t.ex. på talibanerna, som utvecklat en kultur med extrem brist på jämlikhet mellan män och kvinnor, en kultur där männen har stor makt att kontrollera sina kvinnor för att skydda sina geners fortplantning.

Att män slår kvinnor är alltså evolutionärt betingat, och i vissa kulturer, t.ex. talibanernas, även kulturellt betingat.

Användning av dopingpreparat och alkohol ökar mäns våldsamhet.

Det är inte så att kvinnor väljer att leva i våldsamma förhållanden utan det är män som väljer att misshandla kvinnor.

Det är en myt att kvinnor går från det ena våldsamma förhållandet till det andra. De flesta gör inte det. Kvinnor från alla olika grupperingar och samhällsskikt är utsatta för våld. Det huvudsakliga skälet till att kvinnor stannar i ett våldsamt förhållande är rädsla för vad som ska hända, med henne själv eller barnen, om hon försöker frigöra sig och misslyckas.

Faktum är att de flesta kvinnor försöker lämna sina män ett antal gånger innan de faktiskt lyckas. Våld föregås av en gradvis ökande psykisk misshandel och kontroll, något som också gör det svårare för kvinnan att bryta upp. Kontrollen innefattar oftast även ekonomisk kontroll och många kvinnor har inte tillgång till sina egna pengar.

Kvinnor som har gått igenom denna process berättar historier som i stort överensstämmer med varandra. Här följer några tidiga tecken för att hitta och välja en man som inte slår kvinnor och som respekterar kvinnors jämlikhet.

Inställning till kvinnor: Vad säger han allmänt om kvinnor, hur de uppför sig, klär sig osv. Vad anser han om sina kvinnliga kollegor? Hur och efter vad värderar han en kvinna? Om han är nedlåtande och respektlös mot kvinnor i allmänhet, kommer han antagligen behandla dig likadant.

Svartsjuka: Män som visar tecken på överdriven svartsjuka har ett stort kontrollbehov. Var särskilt vaksam om han börjar ställa dig till svars för hur han känner. Om du hoppar över din tjejmiddag på grund av hans inställning, då har han börjat ta kontrollen över ditt beteende.

Våldsamt beteende: Blir han arg och slår sönder saker hemma hos dig, sparkar söner dörrar eller slänger porslin? Detta är våldshandlingar med syfte att skrämma dig.

Isolering: När isoleringsprocessen börjar kan man lägga märke till mönster i hans beteende. Han kanske kör dig till och från skolan/jobbet. Han skulle gärna vilja att du jobbade mindre och var hemma mer. Han vill att ni ska göra allt tillsammans och låter dig inte träffa vänner och arbetskamrater själv. Du börjar tappa kontakten med dina vänner, eftersom han inte gillar att du träffar dem. Oftast säger han inte rakt ut vad du får göra utan du märker på hans reaktioner vad han tycker ändå.

Ökande kontroll: I början handlar det bara om att han ska vara med och bestämma allt, oavsett om det bara rör ditt liv. Det är han som bestämmer vad ni ska prata om och vad ni ska göra. Detta utökas successivt och till slut är det han som styr både vad du tänker, säger och gör.

För den som blir utsatt finns det ett antal saker man kan göra.

För en hemlig dagbok: Skriv ned varje gång han hotar eller slår dig. Det är svårt att komma ihåg efteråt vad det egentligen var som hände. Förvara dagboken på jobbet eller någon annan stans, dit han inte har tillgång.

Anförtro dig åt någon: Berätta för någon som du kan lita på, vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken nu, så är det i alla fall någon som vet.

Dokumentera: Försök att skriva ned och fotografera dina skador. Om du går till doktorn ska du alltid be om hjälp att ta ett foto. Du behöver inte använda dem men om du vill anmäla din man en dag så finns de fortfarande kvar.

Tro inte att det inte kommer hända igen: Ordna en flyktväg så att du kan gå när du vill. Kontakta en vän, släkting eller ett kvinnohus. Be någon om en nyckel, så att du alltid har någonstans att ta vägen oavsett vilken tid på dygnet det är.

Kontakta en kvinnojour: På ett kvinnohus tror de på dig och kommer att hjälpa dig den dag du bestämmer dig för att gå. De kan stötta dig och hjälpa dig, om du behöver nytt boende, skyddad identitet osv. Du kommer också att träffa andra kvinnor som har varit med om samma sak, så du kan få stöd och nya vänner.

Gör en polisanmälan: Acceptera inte det han utsätter dig för. Våld mot kvinnor och barn är ett brott. För din egen skull och för att han ska förstå att det han gör är fel, anmäl honom till polisen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-family-violence Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.