Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kan man äta mer om man motionerar mycket?

Sammanfattning: Det är riktigt att man måste motionera mycket för att man skall kunna äta mera. Men kroppens automatiska reglering av vikten fungerar bättre om man motionerar minst en timme per dag.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kan man äta mer om man motionerar mycket?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 07 dec 2006.

Hur mycket kalorier går det åt när man motionerar? Hur är det egentligen med motion? En del påstår att motion är viktigt om man vill gå ner i vikt, medan andra påstår att det går åt så lite kalorier även vid hård motion, att det är betydelselöst om man motionerar eller inte. Vem har rätt?

Svar:

Det är riktigt att kaloriförbrukningen vid motion ofta är mindre än man väntar sig. Men trots det är det ofta mycket lättare att gå ner i vikt, eller att undvika viktökning, om man motionerar regelbundet.

Människan är konstruerad för att vara i rörelse. De stenåldersmänniskor som vi härstammar från ägnade större delen av sin vakna tid åt fysisk aktivitet. Kroppens normala viktregleringssystem fungerar bättre om man motionerar. Övervikt beror på att detta normala system inte fungerar korrekt. Man vill äta även när man borde känna sig mätt. Det är givetvis mycket lättare att hålla vikten om man får hjälp av att man naturligt känner sig mätt vid rätt tillfälle. Fysisk aktivitet hjälper kroppen att känna hunger och mättnad på rätt sätt. En kombination av motion och att man undviker fett och skräpmat som förvränger vår förmåga att känna mättnad är viktig. Motionens effekt på näringsintaget upptäcktes först av en forskare som gjorde försök på råttor. Han lät råttorna motionera i springhjul olika lång tid per dag, och observerade hur det påverkade deras ätande. Han fann då att om råttorna motionerade en timme eller mer per dag så ökade de sitt ätande i proportion till kaloribehovet. Men om motionen minskade under en timme per dag, så ökade ätandet istället för att minska. Kroppens naturliga viktreglering slutade alltså att fungera, när råttorna motionerade mindre än en timme per dag. Vi vet inte säkert om dessa resultat stämmer även för människor, men praktisk erfarenhet visar att motion gör det lättare att hålla vikten och att motion hjälper mer än man skulle tro om man bara ser på de kalorier som går åt vid motionerandet. Forskningsresultaten på råttorna kan ge en förklaring till detta.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.