Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Behandling för män med nedsatt sexlust

Sammanfattning: Ofta räcker det med ett samtal.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling för män med nedsatt sexlust

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-01-29.

Hur behandlar man män med nedsatt sexuell lust?

Svar:

När män inte har någon lust eller längtan efter sex, är det oftast bra med ett professionellt samtal runt problemet. Mannen kan då ställa frågor, samt få svar på sina funderingar. Utifrån detta samtal brukar man kunna bedöma huruvida mannen har ett sexuellt problem eller inte. Det finns dock ingen standardiserad hjälpmodell som fungerar för alla män. Det är viktigt att man tar hänsyn till varje persons individuella situation, samt individuella sätt att ta till sig hjälp, för att komma till en lösning. Beroende på vad som är orsaken till problemet kan man sedan arbeta fram en lämplig behandling.

Fysiska problem kan oftast behandlas av en läkare. Rör det sig till exempel om biverkningar av viss medicinering kan man kanske ändra doseringen. Om all sexuell lust har försvunnit, även för onani, kan det röra sig om en hormoniell obalans, och då kan medicinering hjälpa.

Psykologiska orsaker bakom minskad sexlust kan bäst bli undersökta och behandlade av en psykolog eller en sexolog. De kan med många olika metoder behandla sexuella problem.

Sociala problem, som till exempel relationsproblem eller stress i arbetslivet, kan också vara en anledning till att sexlusten minskar. Även dessa typer av prolem kan behandlas med psykoterapi eller till exempel parterapi.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-no-desire-treat-m Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.