Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Orsaker bakom minskad sexlust

Sammanfattning: Det är inte ovanligt att hormonella problem, medicinering eller depression ligger bakom minskad sexlust.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Orsaker bakom minskad sexlust

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 29 sep 2007.

Vad kan vara anledningen till att jag inte längre känner något intresse för sex?

Svar:

Att känna sexuell längtan är en emotionell och fysisk reaktion på ett specifikt (erotiskt) stimuli. Lusten till att ha sex kan komma från till exempel kyssar eller smekningar på kroppen och könsorganen. Sexuell upphetsning kan man även få genom att betrakta någon och finna personen mycket fysiskt attraktiv. Om man befinner sig i ett förhållande med en annan människa och förhållandet sträcker sig över en lång tid, spelar dock andra faktorer in för att hålla sexlusten uppe. Det kan handla om att till exempel ge varandra uppmärksamhet, eller till och med om att hjälpas åt med hushållsarbetet. Man måste alltså titta på problem med sexlusten från både ett fysiskt, psykologiskt och ett socialt perspektiv.

Det är inte ovanligt att hormonella problem, medicinering eller depression ligger bakom en minskad lust till sex. Därför är det alltid viktigt att först titta på om det kan vara något av dessa faktorer som orsakar problemet. Psykologiska orsaker bakom en minskad sexuell lust är oftast svårare att både upptäcka och behandla. Tankar som kan locka fram lust till sex kan bland annat vara att föreställa sig sin partner som väldigt attraktiv, eller rena fantasier om sex. Faktorer som kan blockera sexlusten kan till exempel vara att man uppfattar sin partner som oattraktiv, att man har negativa tankar eller känslor kring sex eller tidigare negativa erfarenheter. Ibland påverkas också lusten till sex av att man känner sig stressad eller nedstämd. Sociala faktorer som kan ligga bakom minskad sexlust kan till exempel vara kommunikationsproblem i en relation. Den ena partnern vill kanske hellre sova, med följd av att den andra känner sig avvisad.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-no-desire-causes Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.