Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Nedsatt sexuell lust under en lång tid

Sammanfattning: En långvarig brist på sexuell lust kan leda till relationsproblem, speciellt om det är stor skillnad på det sexuella behovet hos två partner.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Nedsatt sexuell lust under en lång tid

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 27 jul 2007.

Vad händer när intresset och lusten till sex är borta under en längre tid?

Svar:

Konsekvenser av en nedsatt sexuell lust under lång tid kan växla från person till person och par till par. Ett vanligt förekommande relationsproblem är att behovet av sex inte är lika stort för båda parter. Den som har ett större intresse för sex kan då lätt känna sig avvisad och desperat, eller börja känna skuldkänslor eller vara rädd för att den andre har utvecklat en sexuell affär vid sidan om. Dessa problem har oftast redan hunnit utvecklas när parterna väl söker hjälp. Det är viktigt att man pratar med varandra om man ska försöka lösa denna typ av problem i en relation. Om du vill träffa någon som kan hjälpa dig med dina frågor i detta ämne, så föreslår jag att du vänder till en sexolog.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-no-desire-long-time Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.