Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vad är en dubbel depression?

Sammanfattning: Vissa personer med kronisk depression (dystymi) kan periodvis försämras och ha svårare depressiva episoder. Detta kallas ofta dubbel depression.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad är en dubbel depression?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 25 sep 2003.
Senaste ändring: 27 mar 2007.

Vad menas med en dubbel depression? Kan man lida av dystymi och depressiv episod samtidigt?

Svar:

En s.k. dubbel depression betecknar i kliniska sammanhang att det föreligger en dubbel diagnos, dvs att dystymi förekommer tillsammans med en depressiv episod.

Dystymi är namnet på ett mer kroniskt depressivt stämningsläge, som inte är lika förlamande och svårt som en egentlig depression. Dystymiker upplever nedstämdhet och brist på energi under en längre tid. En depressiv episod (s.k. egentlig depression) kännetecknas däremot av de typiska depressionssymptomen (mer) och har förekommit under minst en tvåveckorsperiod. Vanligtvis är en patient med en depressiv episod symptomfri då depressionen har lättat (spontant eller efter behandling).

Vissa personer med kronisk depression (dystymi) kan alltså periodvis försämras och ha svårare depressiva episoder. Det blir då svårt att skilja dystymi från egentlig depression. I sådana fall är det viktigt med differentialdiagnostik för att utesluta t ex sköldkörtelsjukdomar eller blodbrist.

Behandlingen är i regel en kombination av medicinering, psykoterapi och psykosocial behandling:

  • Medicinering

    T ex antidepressiva läkemedel. Läs gärna mer på FASS.

  • Psykoterapi

    Genom beteendeterapi kan patienten lära sig att känna igen tidiga tecken på depressionen samt strategier att hantera den. Det är speciellt viktigt att se till att återuppta positiva aktiviteter och sociala kontakter. I terapin kan det också ingå att arbeta med deprimerade tankar och övertygelser.

  • Psykosocial behandling

    Många patienter med kronisk depression får mycket hjälp genom dagverksamhet och självhjälpsgrupper. De får hjälp att skapa en struktur i vardagslivet, håller kontakt med andra människor och får nya erfarenheter och reflektioner om den egna situationen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.