Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annonser: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.

Annons ej från Google:

För tidig sädesavgång, för tidig utlösning, tips om manlig orgasm

Sammanfattning: Män som får utlösning inom en minut, ofta inom 30 sekunder efter samlagets början, anses ha problem med för tidig utlösning. Det kan behandlas med läkemedel.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

För tidig sädesavgång, för tidig utlösning, tips om manlig orgasm

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog, Emergis, Goes, Nederländerna.
Första version: 2005-09-30.
Senaste ändring: 2019-06-23.

Jag kommer för fort när jag har sex med min flickvän. Varken hon eller jag blir tillfredställda.

Svar:


Definition av för tidig sädesavgång

Män som lider av för tidig sädesavgång får utlösning inom några sekunder. Mediciniskt definieras för tidig sädesavgång som när en man får utlösning inom en minut, ofta inom 30 sekunder efter samlagets början. En del män får utlösning även under förspelet.

Många män använder även denna term när de får orgasm snabbare än de skulle vilja, även om det inte är inom en minut.

Normal tid från införandet av penis i slidan till utlösning är cirka fem minuter. Kvinnor är ofta inte nöjda med detta. I så fall är lösningen att ha längre förspel före själva samlaget. Mer information.

Hur vanlig är för tidig sädesavgång?

Det finns inte mycket statistik, men en amerikansk studie indikterade att 29 % av alla män har problem med för tidig sädesavgång.

Orsaken till för tidig sädesavgång

Den vanligaste orsaken till för tidig sädesavgång är sexuell osäkerhet och rädsla för att göra fel. Denna rädsla ökar spänningen, och framkallar för tidig utlösning. Ibland kan för tidig sädesavgång vara en inlärt vana från onani i barndomen. Man har då lärt sig en reflex att få snabb utlösning. Brist på neurotransmittern serotonin anses också vara en orsak till för tidig sädesavgång.

Behandling av för tidig sädesavgång

För tidig sädesavgång kan behandlas med läkemedel, såsom serotoninupptagshämmare (SSRI-läkemedel, t.ex. Seroxat, Prozac, Cipramil, Zoloft) som fördröjer utläsningen. Denna medicin verkar genom att öka överföringen av serotonin mellan nerver. Ett problem är att man behöver ta läkemedeln 2-3 timmar före kärleksakten för att de skall ha effekt. Det finns också biverkningar med dessa läkemedel.

Ett läkemedel av denna typ, som marknadsförs speciellt för behandling av för tidig utlösning, har namnet Priligy.

Bra resultat har också kunnat uppnås med sexologisk behandling. Denna behandling syftar till att öka mannens viljemässiga kontroll över utlösningen. En metod är att dra ut penis vid behov när en för tidig utlösning närmar sig, och sedan fortsätta samlaget när man lugnat ner sig.

Är detta ett problem för mannen eller kvinnan?

Om för tidig manlig orgasm upplevs som ett problem för kvinnan, men inte för mannen, se i så fall vår information om kvinnliga orgasmproblem.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.