Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

alkoholförgiftning

Sammanfattning: Definition av alkoholförgiftning och effekter av alkoholhalten i blodet på beteende och förmåga

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

alkoholförgiftning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Första version: 2015-01-31.
Senaste ändring: 2016-09-14.

Vilka är de typiska symptom för alkoholförgiftning?

Svar:

Alkoholförgiftning symptom

De fysiska och mentala symtom på alkoholförgiftning varierar från person till person.
Personens alkoholtolerans, allmänna fysiska tillstånd samt utveckling är bland annat vad som spelar roll. De typiska dragen för alkoholförgiftning är
 • Upprymdhet
 • Minskad koncentration och uppmärksamhet
 • Tar fler risker
 • Minskning av hämningar och rädslor
 • Irritation/dysfori
 • Ansiktsrodnad och tårar i ögonen
 • Svettning
 • Illamående
 • Hjärtklappning/takykardi
 • Suddigt och oklart tal och andra talsvårigheter
 • Dålig balans

Det förekommer olika symptom beroende på alkoholnivån i blodet

Måttligt alkoholförgiftning

motsvarar 0,5-1,5 promille alkohol i blodetRörelsestörningar i form av t.ex ostadig gång/koordinationsstörningar

Medeltung alkoholförgiftning

motsvarar 1,5- 2,5 promille

Eufori och betydligt exklusiv och ohämmat humör
Aggressivitet
Reducerat omdöme
Impulsivt beteende, såsom kamp eller förolämpningar

Tung alkoholförgiftning

motsvarar 2,5 -3,5 promille

Orsakar störningar i medvetandet och desorientering
Upphetsning
Tal knappast möjligt

Yrsel

Patologisk intoxikation

Följderna av alkohol kan även vara organisk hjärnskada, epilepsi, leversjukdom eller traumatisk hjärnskada. indikatorn inkluderar

 • Små mängder alkohol har en inverkan på förmågan att kontrollera sig även under 2 promille
 • Kort period av några minuter till timmar
 • Inget minne av vad som hänt (amnesi)
 • Personen uppträder inte på samma sätt än vad som kännetecknar hens handlande
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alkoholrausch Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.