Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Uppfyller Web4health HONs (Health On the Net Foundations) krav?

Sammanfattning: Uppfyller Web4Health HONs (Health On the Net Foundations) krav?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Uppfyller Web4health HONs (Health On the Net Foundations) krav?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-11-30.
Senaste ändring: 2010-07-04.

Uppfyller ni HONs (Health On the Net Foundations) krav?

Svar:

Vi har nu fått det officiella godkännandet från HON, och vår medicinska websida tillgodoser alla kvalitetskrav. Enligt "Health on the Net" ( HON ) ska en medicinsk websida uppfylla följande standardkrav:

Fackman / Expertis

All rådgivning på websidan skall endast ges av medicinskt skolade och professionellt utbildade personer.

Våra texter är skrivna av utbildade psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter. Vi tillgodoser kvalitetsnivån genom intern och extern uppföljning av websidan.

Websiten som Komplement

Den information som ges på websidan är ämnad att fylla en kompletterande och stödjande funktion till den relation och kontakt som finns mellan individ och läkare/psykolog. Syftet är inte att ersätta denna kontakt.

Tanken bakom weh4health.info är att vara ett kompletterande stöd och en källa till information samt att motivera människor med psykiska besvär att söka professionell hjälp. Vi har inte för avsikt att med vår information ersätta professionella medicinska och psykologiska råd. Funktionen "Ask-the-Expert" har inte för avsikt att ställa diagnos eller ge konkreta terapeutiska råd.

Tystnadsplikt

En medicinsk- hälso- website skall uppfylla kravet om tystnadsplikt, vilket inkluderar att besökarnas identitet och anonymitet är skyddad. Kravet om tystnadsplikt respekteras av denna websida. Ansvariga för websidan är skyldiga att uppfylla de rättsliga krav om sekretess som finns angående medicinsk- och psykologisk rådgivning samt ta hänsyn till de lagar som är gällande i det land där sidan används.

Vi strävar efter att skydda våra användares identitet. Vi respekterar våra användares anonymitet och erbjuder anonymitet inom alla sidans funktioner. De anvädare som registrerats på websidan får sina personuppgifter skyddade.

Ansvarig för denna websida är Prof. Jacob Palme, Stockholms Universitet. Vår server är lokaliserad i Stockholm (Kista), Sverige. Mer information om websitens samarbetspartners finns på på vår informationssida.

Attribution

Informationen på denna website kommer att ha en tydlig källhänvisning / referens. Om möjligt kommer också särskilda HTML länkar finnas till ursprungsdata. Datum då en websida senast ändrats anges på webbsidan.

Annonser

Kostnaderna för Web4Health finansieras delvis genom annonser på webbsidorna. Annonser är tydligt märkta som annonser, och placeras på speciella områden för annonser på webbsidorna. De flesta annonser kommer från Google Adsende, som har riktlinjer på vad som tillåts. Speciellt begränsas annonser för spel, pornografi, våld, cracking, vapen och olaglig aktivitet. Mer om annonser i Web4Health.

Källhänvisningar

Varje FAQ-text innehåller all relevant information: författare, källhänvisning samt datum när texten senast ändrades.

Vi uppfyller HONs principer för medicinisk korrekthet. Klicka för att verifiera. Vi följer HONs principer. Verifiera här .


Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

project-hon-criteria Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.