Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kvaliteten på den psykologiska informationen i web4health

Sammanfattning: Erbjuder Web4health information som uppfyller kraven på hög kvalitet?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kvaliteten på den psykologiska informationen i web4health

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 07 sep 2009.

Erbjuder ni information som uppfyller kraven på hög kvalitet?

Svar:

Web4health har som målsättning att erbjuda information som motsvarar dagens krav på kvalitativ medicinsk/psykologisk patientinformation på Internet. Emellertid bör ett datorprogram aldrig ersätta den direkta kontakten med en läkare eller psykoterapeut. Vår förhoppning är att vårt projekt ska vara en del i att förbättra informationen hos patienten och främja en god kontakt mellan patienter och experter.

Vi har tagit del av flertalet försök att definiera vad god medicinsk information är. Här följer en allmän beskrivning av de riktlinjer vi antagit:

Etiska riktlinjer för Web4Health:

 • Öppenhet och Ärlighet
  Vi ger öppen information om webbsajtens syfte och mål och om alla kommersiella intressen och finansiering.

 • Syfte
  Källor och information om de medicinska experterna och institutionerna och källorna till vår information kommer att hjälpa den som använder Web-sidan att hitta tillförlitlig medicinsk och psykologisk information på den mentala hälsans område. För varje svar anges källan, men källan är ibland den kliniska erfarenheten för den expert som skrev svaret.

 • Konfidentialitet
  Konfidentialitet och säkerhet är av största vikt under utvecklingen och underhållet av vår webbsida. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att personliga uppgifter inte missbrukas. Mer.

 • Spridning

  Vi uppdaterar regelbundet vår webbsida med hjälp av vårt grupprogram. Vi förväntar oss att kunna erbjuda daglig uppdatering och återkoppling för att kunna ge aktuell information.

 • Ansvar
  Kvalitetsfrågan kommer att ha högsta relevans vid utvecklingen av innehållet i vårt projekt. Vårt grupprogram erbjuder speciella möjligheter till återkoppling för användarna och interaktion med experterna. (Frågarexperten, forum, char).

 • Tillgänglighet
  Vår målsättning är att tillgängligheten på svar skall vara enkel och att innehållet skall vara användarvänligt och lätt att läsa. Särskilda ansträngningar görs för att handikappade personer ska få tillgång till sidan.

Under planeringen av projektet Web4health ansträngde vi oss särskilt för att nå upp till de strängaste kvalitetskraven vad gäller hälsorelaterade webbsidor. Vi känner till olika sätt att definiera kvaliteten på medicinsk webbinformation MEDCIRCLE criteria of the Safer Internet Action Plan of the EU http://www.medcircle.org QMIC-Kvalitetsnormer för Medicinsk Information och Kommunikation http://www.health.tno.nl/en/news/qmic_uk.pdf . Vi uppfyller också HON Health On the Net Foundations kriterier http://www.hon.ch . Dessa inkluderar också hjälpmedel för användaren för att själv definiera hög kvalitet som medicinska webbsidor som DISCERN http://www.discern.org.uk . Vi utvärderar dessa aspekter under projektets gång. Du är välkommen att meddela oss problem med din egen utvärdering enligt DISCERNs kriterier http://www.discern.org.uk och sedan skicka den till oss:

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

project-high-quality Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.