Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att hitta översättningar av Web4Healthsvar

Sammanfattning: Om du ser ett Web4Health-svar på ett språk, kan du ibland hitta samma svar på ett annat språk genom att använda metoden som beskrivs här.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att hitta översättningar av Web4Healthsvar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Jacob Palme
Första version: 24 aug 2003.
Senaste ändring: 19 jan 2010.

Hur kan jag hitta tyska, grekiska, italienska eller svenska översättningar av en engelsk FAQ? Eller allmänt, få en text från ett språk till ett annat?

Svar:

Web4Health innehåller ett antal FAQer. Många av dessa har blivit, eller ska bli, översatta till finska, engelska, tyska, grekiska, italienska och svenska.

Du kan hitta alla våra FAQer på våra hemsidor:
Engelsk hemsida: http://web4health.info/en/
Finsk hemsida: http://web4health.info/en/
Tysk hemsida: http://web4health.info/de/
Grekisk hemsida: http://web4health.info/gr/
Svensk hemsida: http://web4health.info/sv/

När du har hittat en FAQ, kan du se att denna FAQ har en adress som ser ut så här:

http://web4health.info/en/answers/xxx-yyy-zzz.htm
där xxx-yyy-zzz ser annorlunda ut för varje FAQ.

För att finna den motsvarande sidan på ett annat språk byter du ut /en/ i adressen mot:

/en/ För engelska
/de/ För tyska
/gr/ För grekiska
/sv/ För svenska

Notering 1: När detta skrevs (augusti 2003) fungerade vårt arkiv- och söksystem bäst på engelska och svenska. Därför kan ibland det vara bättre att använda den engelska hemsidan för att finna en text och därefter leta efter en översättning enligt ovan, istället för pröva att hitta sidan direkt från hemsidorna på andra språk.

Notering 2: Våra olika hemsidor med samma namn är inte alltid ordagrant översatta till ett annat språk, men det huvudsakliga innehållet stämmer överens.

Notering 3: Om ett svar inte finns på ett annat språk än engelska, kommer den engelska texten upp när du frågar efter texten på ett annat språk.

Notering 4: FAQ är en förkortning för "Frequently Asked Question" (vanligen återkommande frågor).

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.