w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka Ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi Övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 

Sökmotor för alla svenska medicinska webbsajter

AKTUELLA DISKUSSIONER
01 Jan 22:27
Re: Kaotiskt liv
23 Jul 14:48
Re: Är jag galen?
24 Feb 13:30
Fobier
26 Jun 01:24
Jobbigt i familjen

AKTUELLA FRÅGOR
24 May 16:27
Re: Få sin kille att lita på honom
25 May 01:17
Han accepterar inte ett nej
28 May 22:16
Re: Han accepterar inte ett nej
01 Jul 17:40
Re: Han accepterar inte ett nej
Språk
tysk flagga
Deutsch
Engelsk flagga
English
Grekisk flagga
Greek
Italiensk flagga
Italiano
Polsk flagga
Polski
Finsk flagga
Suomi
Svensk flagga
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Web4Health. Vi förbinder oss att följa HON code principer. Verifiera här.
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | Externa utvärderingar | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Web4Health 2003-2012 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Web4Health är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Jämförelse av behandling med kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) och gestaltterapi vid ätstörningar

Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.

Första versionen: 2004-03-16. Senast ändrad: 2011-04-14.

Fråga:

Hur skiljer sig kognitiv beteendeterapi (kognitiv terapi) från gestaltterapi?

Svar:

Beteendeterapi utgår från antagandet att psykiska störningar egentligen är inlärda icke ändamålsenliga beteenden. Den grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi.

Kognitiv terapi studerar hur människor tänker och hur de tolkar sina upplevelser. Den försöker hjälpa människor att tänka på ett sätt som är mera ändamålsenligt och mindre sjukdomsframkallande.

Gestaltterapi försöker hjälpa patienten att bli mera medveten om sig själv och sin inre värld. Genom att tydligare uppleva vad man vill, känner och förnimmer i kroppen kommer patienten att kunna hävda sig själv i förhållande till omvärlden.

Nedan följer en jämförelse av behandling med kognitiv beteendeterapi och gestaltterapi vid ätstörningar.

I verkligheten är inte skillnaden så stor som den kan verka av tabellen nedan. Skickliga terapeuter använder ofta en kombination av olika metoder. Även om de säger sig höra till en viss skola, innehåller deras metoder element från olika skolor.

Kognitiv beteendeterapi Gestaltterapi
Äta regelbundet tre till fem gånger per dag. Äta när man är fysiskt hungrig och sluta äta när man är mätt.
Försena och efterhand upphöra med kompensatorisk beteende och t ex kräkningar. Öka medvetenheten om de inre upplevelser som leder till kräkningar. Lära sig att uthärda obehagliga känslor för att uppnå det man vill åstadkomma i livet, t ex frihet från ätstörningar.
Undersöka och ändra felaktiga föreställningar om mat, bantning och utseende. Hitta det individen med sitt vuxna tänkande jag tycker är rätt när det gäller mat bantning och utseende.
Lära sig se samband mellan interpersonella svårigheter och matmönster. Uppleva och bli medveten om på ett fysiskt emotionellt plan hur ångest och stress leder till ett behov av att döva psykisk smärta med att knarka mat. Få hjälp att bli nyfiken på sina verkliga känslor och vilja utforska dem.
Identifiera problem och hitta alternativ. Identifiera problem och hitta de alternativ som individen själv har valt.
Lära sig att självkänsla består av mer än bara kroppsform. Hitta sig själv vad gäller känslor, vilja och fysiska förnimmelser, vilket leder till en djupt känd självkänsla.

Mer information

Källor, referenser

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Web4Health.

Annonser (ej via Google)

Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Annonser (ej via Google)

www.palme.nu/parterapi/
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.