w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka Ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi Övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 
Sökmotor för alla svenska medicinska webbsajter
SPRÅK
German flag
Deutsch
English flag
English
Persian flag
Farsi
Greek flag
ελληνικά
Italian flag
Italiano
Polish flag
Polski
Russian flag
русский
Finnish flag
Suomi
Swedish flag
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Web4Health. Vi förbinder oss att följa HON code principer. Verifiera här.
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | Externa utvärderingar | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Web4Health 2003-2017 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Web4Health är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Att ställa frågor till en läkare eller psykoterapeut om personliga, psykologiska problem

Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.

Första versionen: 16 mar 2004. Senast ändrad: 28 aug 2008.

Fråga:

Vilka frågor bör jag ställa till en doktor eller psykoterapeut om mina personliga, psykologiska problem?

Svar:

Frågor till din läkare eller psykoterapeut

Enligt pågående forskning är det ett stort problem när patienter inte informerar sin läkare eller psykoterapeut om sina emotionella problem. Att patienten skäms, eller av andra skäl har svårt att berätta, är en av de viktigaste orsakerna till att framgången av vissa behandlingar begränsas. Tydlig information och ett bra samarbete, samt att patienten deltar aktivt genom hela behandlingen, är de viktigaste faktorerna bakom ett bestående, bra behandlingsresultat. Här följer en lista på några av de mest relevanta frågorna att ställa för att få en god information om dina personliga psykologiska problem, en eventuell diagnos, samt olika behandlingsalternativ:

 • Finns det ett namn eller en klinisk diagnos på mitt problem?
 • Vilka är de vanligaste symtomen, somatiska och psykologiska?
 • Vad kan vara orsaken till mitt problem?
 • Vilken är den vanligaste erfarenheten hos andra patienter med den här typen av problem?
 • Finns det något jag själv kan göra för att förbättra min situation?
 • Vilka eventuella andra diagnoser är nödvändiga för att kunna utesluta fysiska bakomliggande orsaker till mitt problem?
 • Vad är ändamålet med den diagnos jag har fått? Finns det några möjliga risker kopplade till den?
 • Vilka olika typer av behandlingsalternativ finns det (medicinska, psykosociala, terapeutiska eller andra eventuella alternativ) för mitt problem?
 • Vilka av alla olika behandlingsalternativ är möjliga för mig att ta del av?
 • Vad är målet med behandlingen, och hur lång tid kan man förvänta sig att den ska ta?
 • Vilka förväntningar på behandlingsresultatet är realistiska?
 • Kommer behandlingen att förminska mina symtom?
 • Hur lång tid tar det innan jag kan förvänta mig de första positiva resultaten av behandlingen?
 • Kommer behandlingen att påverka mina känslor eller min personlighet?
 • Vilka är de vanligaste biverkningarna? Kommer till exempel min sexlust att påverkas?
 • Finns det risk för att mina problem kommer tillbaka, om de en gång har försvunnit? Är mitt problem kroniskt?
 • Vilken information ska jag ge till mina närstående?
 • Finns det något som jag själv kan göra för att snabbare bli frisk?
 • Hur får jag tag på mer information om mitt problem?
 • Finns det någon eller några självhjälpsgrupper för personer med liknande problem?
Mer information

Källor, referenser

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Web4Health.

Annonser (ej via Google)

Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Annonser (ej via Google)

Familjerådgivning
www.palme.nu/parterapi/
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

Lär dig göra datorspel
dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.