w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka Ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi Övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 
Sökmotor för alla svenska medicinska webbsajter

AKTUELLA DISKUSSIONER
23 Jul 14:48
Re: Är jag galen?
24 Feb 13:30
Fobier
26 Jun 01:24
Jobbigt i familjen
28 Feb 15:26
Re: Fobier

AKTUELLA FRÅGOR
24 Mar 16:54
Min 3 åriga son
05 Apr 15:11
Re: Min 3 åriga son
16 Apr 17:26
Människor som skadar djur
22 Apr 22:21
Re: Människor som skadar djur
SPRÅK
German flag
Deutsch
English flag
English
Greek flag
Farsi
Greek flag
Greek
Italian flag
Italiano
Polish flag
Polski
Finnish flag
Suomi
Swedish flag
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Web4Health. Vi förbinder oss att följa HON code principer. Verifiera här.
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | Externa utvärderingar | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Web4Health 2003-2012 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Web4Health är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Psykoterapi för dödligt sjuka

Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.

Första versionen: 2004-03-16. Senast ändrad: 2013-10-25.

Fråga:

Bör man föreslå psykoterapi (eller psykiatrisk medicinsk behandling) till en svårt cancersjuk patient?

Svar:

Det finns ingen klar definition på hur mycket psykisk påfrestning som kan betraktas som “normalt” för en döende person.

Att kunna identifiera de cancerpatienter som kan dra fördel av psykoterapi (och/eller psykiatrisk medicinering) beror helt på kunskapen och känsligheten hos de (anhöriga och läkare/sköterskor) som redan vårdar dem i hemmet eller på sjukhuset.

I allmänhet kan varje psykisk påfrestning som är ihållande och som stör patientens funktionsförmåga behandlas (eftersom vissa av dem helt kan försvinna och många kan bli bättre).

Den helt klart vanligaste psykiatriska diagnosen hos svårt cancersjuka patienter (som kommer att dö inom en snar framtid) är anpassningsreaktion. Depressiva reaktioner, akuta paranoida reaktioner och reaktiv förvirring är också vanligt.

Det är även vanligt med symptom som kan orsakas av sekundär hjärntumör eller av medicinen som används för att kontrollera den primära cancern.

Behandling av symptomen beror alltså på en korrekt identifiering av problemet och dess orsaker.

När chansen är liten att patienten kommer bli bättre, kan man underlätta för familjen genom att hjälpa dem (och andra vårdgivare) att förstå problemet och att hantera det på bästa sätt.

Ha dock i åtanke att det inte är möjligt, och inte heller önskvärt, att ta bort allt känslomässigt lidande hos patienter (och familjer) som tampas med dödliga sjukdomar.

Målet med ingripandet bör vara att dämpa alla onödiga och handikappande symptom så att sorgearbetet på förhand kan komma i gång och låta alla berörda fungera så bra som möjligt.

Mer information

Källor, referenser

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Web4Health.

Annonser (ej via Google)

Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Annonser (ej via Google)

Familjerådgivning
www.palme.nu/parterapi/
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

Lär dig göra datorspel
dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.