w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka Ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi Övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 
Sökmotor för alla svenska medicinska webbsajter

AKTUELLA DISKUSSIONER
24 Feb 13:30
Fobier
26 Jun 01:24
Jobbigt i familjen
28 Feb 15:26
Re: Fobier
08 Aug 15:14
Benso ren i up.

AKTUELLA FRÅGOR
24 Mar 16:54
Min 3 åriga son
05 Apr 15:11
Re: Min 3 åriga son
16 Apr 17:26
Människor som skadar djur
22 Apr 22:21
Re: Människor som skadar djur
SPRÅK
German flag
Deutsch
English flag
English
Greek flag
Farsi
Greek flag
Greek
Italian flag
Italiano
Polish flag
Polski
Finnish flag
Suomi
Swedish flag
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Web4Health. Vi förbinder oss att följa HON code principer. Verifiera här.
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | Externa utvärderingar | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Web4Health 2003-2012 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Web4Health är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Psykoanalys: grundtankar i den analytiska psykoterapin

Författare: Petros Skapinakis

Första versionen: 2003-11-11. Senast ändrad: 2013-09-18.

Fråga:

Vad är psykoanalys? Vad är psykoanalytisk psykoterapi?

Svar:

Psykoanalysen är beteckningen på den terapiform som bland annat Sigmund Freud utvecklade. En vanlig missuppfattning är att psykoanalys är detsamma som psykoterapi. Psykoanalysen ska snarare ses som en av många möjliga psykoterapiformer.

Psykoanalysen betonar erfarenheter i barndomen (framförallt utvecklingen under småbarnsåren) och dess betydelse för personligheten och senare psykiska problem. Freuds klassiska teori omarbetades senare av honom själv och hans lärlingar, men den centrala tanken kvarstår: det mänskliga beteendet styrs till stor del av omedvetna krafter, som härstammar från primitiva grundbehov och inte medvetna tankar eller logik.

Den psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuten försöker hitta en lösning och erbjuda hjälp genom att medvetandegöra patientens omedvetna konflikter eller försvarsmekanismer, eftersom de utgör ett motstånd mot förändring och utveckling. På så sätt finns det förutsättningar för personlighetsutveckling och mognad. Grundtekniken som används är fria associationer vilket innebär att patienten yttrar alla spontant uppkomna tankar. Terapeuten tolkar sedan utifrån psykoanalytisk teori allt det som patienten berättar om.

Enligt klassisk psykoanalys träffas patient och terapeut omkring 1 timme upp till 5 gånger i veckan, och den psykoanalytiska terapin kan pågå i många år.

Psykoterapi som bygger på psykoanalysens tankar kallas ofta för psykodynamisk terapi.

Mer information

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Web4Health.

Annonser (ej via Google)

Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Annonser (ej via Google)

Familjerådgivning
www.palme.nu/parterapi/
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

Lär dig göra datorspel
dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.