Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling av vuxen-ADHD; Hur kan vuxna med ADHD bli bra?

Sammanfattning: ADHD kan orsaka svåra problem även för vuxna. Behandlingen av vuxna med ADHD måste anpassas individuellt för varje person, men kan innefatta psykoterapi i kombination med läkemedel.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av vuxen-ADHD; Hur kan vuxna med ADHD bli bra?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 21 maj 2008.

Jag är 25 år och har levt med ADHD utan medicinering mot detta. Med tiden har jag börjat se allt fler anledningar till att äta medicin mot mina besvär. Besvären påverkar mitt förhållande, mitt arbete och min livskvalitét i stort. Bör jag äta medicin? Vilka alternativ finns annars för behandling av vuxen-ADHD?

Svar:

Övervägande av olika behandlingsalternativ när det gäller vuxna med ADHD kräver en individuell diagnostisk process - där klientens personliga resurser och brister bedöms. ADHD orsakar svåra slitningar inom olika områden i livet. Symtomen visar sig redan i tidig barndom, men många vuxna har utvecklat funktionella eller dysfunktionella strategier för att hantera de problem som störningen medför i vardagslivet.

Vuxna med ADHD behöver lära sig vilka störningens symtom är och vilka konsekvenser störningen kan få. Ibland är detta den viktigaste delen i terapin, eftersom det möjliggör för klienten att acceptera olika vanliga problem som man möter i vardagen.

När det gäller professionell hjälp med att organisera livet är stödjande terapi mycket användbar. En terapeut hjälper klienten att göra prioriteringar och definiera realistiska mål för att ändra på de områden i klientens livsstil som medför problem.

Det finns mycket lite forskning om vilken terapi som bäst passar för att behandla ADHD. Jag rekommmenderar en kognitiv beteendeterapi, men ibland kan andra metoder också vara användbara (för att t ex hantera dåligt självförtroende eller andra problem som kommer utav ADHD / sekundära symtom).

Medicinering kan vara ett betydelsefullt komplement eller del i en god terapi, men det är inte alltid nödvändigt. Det finns (minst) två möjliga vägar när det gäller medicinering för vuxna med ADHD. Det mest effektiva behandlingsalternativet är stimulativa mediciner som METHYLPENIDATE eller AMFETAMINER. Det är mycket vanligt att vuxna behöver lägre dos än barn. Men en vuxen människa är också vaken längre under en dag, så en vuxen behöver istället fler doser under dagen än ett barn eller stimulanter som verkar under längre tid (CONCERTA, RITALIN LA eller ADDERALL XR). Psykostimulativa medel är ännu inte godkända för att användas i behandling av vuxna med ADHD, men de har prövats under en lång tid och visat mycket positiva resultat. (AMFETAMINPREPARATET ADDERALL XR kommer att godkännas som medicin inom en snar framtid). ATOMEXETINE (STRATTERA) är ett antidepressivt preparat, men har också visat på en positiv påverkan på ADHD. Det finns en hel del annonsering av denna typ av medicin i USA. Den är godkänd för att brukas av vuxna med ADHD, men det finns endast en begränsad erfarenhet när det gäller effekterna jämfört med psykostimulativa medel. Den har en effekt på mellan 12-24 timmar, men det tar ett par veckor innan medicinen verkar fullt ut.

Den bästa effekten har enligt rapporter visats hos ADHD-patienter med uppmärksamhetsstörning. Jag anser dock att ATOMEXETIN är ett andra alternativ till psykostimulativa medel.

Det finns alltså olika möjliga behandlingsalternativ. För att finna lämpligast behandling för dig, behöver du en bra klinisk diagnos och konsultation hos läkare som är specialist inom detta område. Jag rekommenderar att gå med i en självhjälpsgrupp för att få mer information och stöd.

Alternativa terapier har inte visat sig vara fördelaktig för vuxna med ADHD. Du kan dock överväga kompletterande metoder för att reducera stress. Detta har vanligen inte någon påverkan på de grundläggande uppmärksamhetsstörningar och nedsatta exekutiva funktioner som finns inom ADHD-problematiken.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-adult-treat-opt Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.