Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Uppmärksamhetsövningar för vuxna med ADHD

Sammanfattning: Traditionella uppmärksamhetsövningar är ofta helt meningslösa för personer med ADHD.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Uppmärksamhetsövningar för vuxna med ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 21 maj 2008.

Finns det några speciella övningar som vuxna med ADHD kan träna på?

Svar:

För personer med ADHD är många traditionella övningar för att förbättra koncentrationen eller uppmärksamheten inte ens värda ett försök. En möjlighet är dock att försöka med EEG-biofeedback. Det är en metod som använder både visuell och audivisuell signal för att påverka EEG-hjärnvågorna. Det här kan förändra uppmärksamhetsfunktionen för en kort tid, och möjligheten finns att det även varaktigt förbättrar uppmärksamheten. Men, lite forskning har gjorts om hur dessa förändringar står sig över tid, och det är en komplicerad metod som tar lång tid att lära sig tillsammans med en specialiserad terapeut.

Behandlingen av barn, tonåringar och vuxna med ADHD är baserad på en multimodal modell. Det som har visat sig vara den mest effektiva behandlingen är en kombination av psykofarmaka (ofta psykostimulantia) och psykoterapi.

Du bör försöka lära dig att anpassa dig till de försämringar som ADHD ger (ofta problem med självorganisation, låg frustrationstolerans samt känslomässig instabilitet), samt försöka att lära dig sätt att handskas med din funktionsstörning, så kallade "hanteringstrategier (coping strategies)". Ibland kan det vara bra att få hjälp av en "coach" och/eller en KBT-terapeut med att hitta, samt använda, dessa hanteringsstrategier.

Det är viktigt att ha information om de vardagliga problem som är en följd av störningen. Jag rekommenderar alltid mina patienter att skriva en "symptomdagbok", för att få kontroll på vilka de typiska problemen är. Med hjälp av en psykoterapeut och/eller en coach kan man sedan lära sig lämpliga sätt att handskas med dessa problem, samt att fokusen på sina intressen och personliga resurser.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-adult-attention Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.