Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD; Ett kroniskt tillstånd som kräver långsiktig behandling

Sammanfattning: Barn med diagnosen ADHD bör alltid få en långsiktig behandling.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD; Ett kroniskt tillstånd som kräver långsiktig behandling

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-08-19.
Senaste ändring: 2011-10-10.

Vilken behandling bör vara primär vid ADHD?

Svar:

ADHD bör betraktas som ett kroniskt tillstånd som kan påverka ett barns utveckling och den allmänna livskvaliteten. Studier visar att upp till 80% av alla barn med diagnosen ADHD får problem även under ungdomsåren och som vuxna. Det är viktigt att ett pågående samarbete mellan föräldrar, kliniker, lärare och andra personer som är i kontakt med barnet kommer till stånd, för att främja barnets utveckling.

På grund av att ADHD alltså är ett kroniskt tillstånd rekommenderas en långsiktig behandlingsplanering av barn med ADHD-problematik:

  • Lämplig information om barnets individuella tillstånd och problem.
  • Fokus på individuell styrka samt resurser, hos barnet och även hos familjen (viktigt!).
  • Uppdatering och kontroll av familjens kunskap och förståelse för ADHD, samt för de olika behandlingsalternativen.
  • Rådgivning om de möjliga reaktionerna hos familjemedlemmar, vänner, lärare och alla andra som kan komma i kontakt med barnet.
  • Utvecklingsmässigt anpassad utbildning för barnet om ADHD. Igen: Betona resurser och styrkor hos barnet!
  • Tillgänglighet till problem eller krisingripande bör finnas.
  • Erbjud extra stöd för lärare som kommer i kontakt med barnet i skolan. Det kan även vara bra att beskriva symtomen för de personer som kommer i kontakt med barnet i skolan, även klasskamrater.
  • Kontakta andra familjer där någon medlem lider av ADHD, till exempel själv-hjälps-grupper eller via Internet.
  • Kontrollera alltid positiva eller negativa förändringar, och justera sedan eventuellt behandlingsplanen.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-treat-chronic Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.