Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att bli internetmissbrukare

Sammanfattning: Hur kan man bli beroende av internet? Vad är ett internetmissbruk?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att bli internetmissbrukare

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Leg. psykolog och lärare vid Emergis center för mental hälsa, Goes, Nederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 08 aug 2007.

Hur kan man bli internetmissbrukare? Vad innebär internetmissbruk?

Svar:

En vanlig uppfattning är att användare av Internet själva kan kontrollera och begränsa användningen. Men att utveckla ett missbruk kan gå mycket fort. En undersökning om problematisk internetanvändning har nyligen gjorts i Rotterdam, Nederländerna. Den visade att 3,5% av internetanvändarna hade ett problematiskt användarbeteende. Dessa använder Internet 8 timmar eller mer per vecka och upplever att de har svårt att sluta. Deras partners kritiserar dem och de uppger att de använder internet för att bli av med negativa känslor. Eftersom Internet är ett nytt fenomen, tror forskare att problematiken kommer att växa inom de närmaste åren. Undersökningar har också gjorts i USA. Psykologen David Greenfield lade ut ett frågeformulär på internet i syfte att mäta internetmissbruk. Totalt 18.000 individer fyllde i frågeformuläret. Enligt Greenfield var 6% av dessa individer mer eller mindre beroende av internet. De mest beroendeframkallande aktiviteterna var: spel, handel, att chatta och att skicka e-post. Ett centrum för internetmissbrukare i USA har utvecklat en lista på 20 frågor som bestämmer om ett problematiskt internetbeteende föreligger. Nedan följer en bearbetad version av denna lista. Listan består av ett dussin frågor som besvaras med "ja" eller "nej".

  • Jag använder regelbundet internet under längre tid än jag planerat. Ja/Nej.
  • Mina vänner eller min familj klagar ibland över min internetanvändning. Ja/Nej.
  • Arbetet eller skolan blir lidande på grund av mitt internetbeteende. Ja/Nej.
  • Internet hjälper mig att bli av med otrevliga tankar. Ja/Nej.
  • Internet påverkar regelbundet min nattliga sömn. Ja/Nej.
  • Jag säger regelbundet "bara några minuter till". Ja/Nej.
  • Jag försöker ibland minska min internetanvändning. Ja/Nej.
  • När jag inte är on-line tänker jag på internet. Ja/Nej.
  • Jag blir irriterad när någon stör mig då jag använder internet. Ja/Nej.
  • Jag känner mig nedstämd och nervös när jag inte surfar på internet. Ja/Nej.

Om du svarat "Ja" på två frågor eller fler bör du fundera över om internet har en allt för stor plats i ditt liv. En möjlighet till att begränsa internetanvändingen är att installera ett program på din dator som kontrollerar din internetanvändning. Programmet sätter upp en gräns för när du bör sluta använda internet. När denna gräns är nådd kopplas internet ifrån din dator. Du kan självklart använda andra "knep". Du kan t ex ställa en alarmklocka intill din dator och låta den ringa efter 1 1/2 timmes internetanvändning. Du kan också ha ytterligare en alarmklocka, inställd på ett alarm 5 minuter efter den första klockan. På detta sätt får du några minuter till att stänga av datorn. När det gäller tidsbegränsningen av internetanvändandet, bör detta vara tillräckligt. Men om detta inte fungerar för dig, kan du självklart vända dig till en behandlingsinstitution för missbrukare.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-internet Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.