Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Naltrexon - medicin mot alkoholism/alkohol

Sammanfattning: Naltrexon är ett läkemedel mot alkoholism. Det tar bort de lustfyllda känslorna som alkohol skapar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Naltrexon - medicin mot alkoholism/alkohol

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Författare: Anton Åhrén, psykologstudent, Umeå universitet, handledare Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 04 dec 2006.
Senaste ändring: 04 feb 2009.

Vad är Naltrexon?

Svar:

Naltrexon är ett relativt nytt läkemedel som används mot alkoholism. Medicinen tar bort de positiva effekterna av alkohol t.ex. känslor av upprymdhet. Det är de positiva effekterna av alkohol som gör det svårt att sluta dricka. Genom att medicinen tar bort udden av de positiva känslorna som uppkommer vid alkoholkonsumtion upplever inte personen samma sug efter att dricka mer alkohol. Det gör att Naltrexon kan hjälpa till att förhindra ett återfall eller förkorta tiden för ett återfall.

Det verksamma ämnet är en opioidantagonist. Ännu vet forskarna inte exakt hur Naltrexon fungerar med det verkar som att det påverkar kroppens endorfiner som är en viktig faktor i hjärnas belöningssystem. Genom att systemet manipuleras med hjälp av medicinen, upplever inte personen samma känslor av upprymdhet och välbefinnande som han/hon tidigare känt vid alkoholkonsumtion.

Det räcker inte med att bara ta Naltrexon för att bli fri från sitt alkoholberoende; medicinen skall kombineras med någon form av psykoterapi t.ex. kognitiv beteendeterapi eller gruppterapi.

Medicinen är receptbelagd och måste därför skrivas ut av en läkare. Det är viktigt att följa anvisningarna och ta den mängd av medicinen som läkaren föreskriver för att få bäst möjliga effekten av behandlingen. Behandlingstiden är oftast 3 månader eller längre, men den kan variera, eftersom den anpassas efter varje enskild individ.

Personer som har en svår lever- eller njursjukdom ska inte använda Nalrexon. Att ta medicinen under ett pågående narkotikamissbruk kan utlösa svåra abstinensbesvär. Naltrexon bör inte kombineras med andra läkemedel som innehåller opioider. Däremot går det bra att kombinera Naltrexon med läkemedel som är vanliga vid alkoholmissbruk, t.ex. antidepressiva mediciner, lugnande medel och sömntabletter.

Alla läkemedel ger biverkningar, så också Naltrexon. Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är: illamående, kräkningar, yrsel, huvudvärk, trötthet, nervositet, ångest, sömnsvårigheter, värk i muskler eller leder, nedstämdhet, energiöverskott, frossa, ökad svettning, magsmärtor, diarré, förstoppning, bröstsmärtor, irritabilitet, minskad aptit, törst, hudutslag, ökat tårflöde och rinnande näsa.

Medicinen kan även ge minskad potens samt utlösningssvårigheter hos män. Då Naltrexon kan försämra reaktionsförmågan bör man iaktta försiktighet vid aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, t.ex. bilkörning. Ännu vet man inte om ett foster påverkas av medicinen, och i så fall hur. Huruvida medicinen kan överföras från modern till barnet via bröstmjölken är inte klarlagt. Därför ska kvinnor som är gravida eller ammar alltid rådfråga en läkare innan de tar medicinen.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-medicin Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.