Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Orsaker till övervikt hos barn och vuxna: Vems fel är det att så många blir överviktiga?

Sammanfattning: Samhället har ett stort ansvar för övervikt genom att inbjuda till onyttig mat och locka med orimliga smalhetsideal.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Orsaker till övervikt hos barn och vuxna: Vems fel är det att så många blir överviktiga?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 19 aug 2008.

Förbud mot reklam och lockande skyltning löser inga problem. Människor kan utvecklas och övervinna svårigheter i livet. De är inga hjälplösa offer. Varför ska inte överviktiga ta ett eget ansvar och sluta skylla orsaken till övervikt hos barn och vuxna på andra?

Svar:

Igår fick jag ytterligare en ny tonårspatient som väger 161 kg.

Det är ett växande samhällsproblem att allt fler människor blir överviktiga och så småningom sjuka av en felaktig kost. Vems är ansvaret, och vad kan man göra? Du skriver att ansvaret ligger hos den enskilda människan, och protesterar mot att jag, framställer matmissbrukarna som hjälplösa inför lockelserna.

Vill du även tillämpa detta synsätt ifråga om barn. Vill du att barnen skall kunna ta eget ansvar att inte äta det som är onyttigt? I dagens samhälle är barn och ungdomar stora delen av tiden i skola, daghem och på annat sätt ute i samhället. Borde inte samhället då erbjuda en miljö som hjälper dem att lära sig äta nyttigt och få bra matvanor? Föräldrarna kan erbjuda en bra miljö hemma, men det hjälper inte om miljön utanför hemmet lockar med godis och skräpmat.

Som psykoterapeut delar jag självklart din övertygelse att människan kan utvecklas genom att möta och övervinna svårigheter i livet. Men trots det kommer hundratusentals barn att bli feta och sjuka om vi inte gör något för att hjälpa dem. Jag är förtvivlad över att samhället massproducerar nya överviktspatienter.

Även för många vuxna är matmissbruk och sockerberoende ett stort problem. Det är lätt att bara skjuta över ansvaret på dem själva. Men den samhällsmiljö vi erbjuder, med lätt tillgång till godis och frestande skräpmat, gör det mycket svårt för dessa människor. Det rör sig inte om enstaka personer, övervikt är en folksjukdom, och samhället är medskyldigt när man så lockande försöker få dem att köpa godis och skräpmat. Typiskt för personligheten hos människor som utvecklar övervikt är att de är mera stimulusberoende, och har svårare att stå emot intryck utifrån. Man kan inte bara säg att det är deras eget fel, man behöver förstå deras speciella problematik och ordna samhället så att man inte genom okunnighet stjälper dem.
När det gäller rökning har vi kunnat minska drastiskt på nikotinets skadeverkningar genom en restriktiv politik. Det ansågs omöjligt med förbud mot alkohol- och tobaksreklam för några decennier sedan.

Vi vill ha ett samhälle där alla får göra vad de vill bara det inte skadar någon annan, men här blir faktiskt barn och vuxna skadade för livet. Det kan inte vara rätt att utnyttja människors svagheter när skadeverkningarna är så katastrofala.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-food-society Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.