Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Karbamazepin i kombination med andra läkemedel

Sammanfattning: Information om när och varför man inte bör ta karbamazepin.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Karbamazepin i kombination med andra läkemedel

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 20 aug 2003.
Senaste ändring: 09 mar 2006.

Vad bör jag veta innan jag tar karbamazepin (carbatrol, epitol, tegretol, trimonil, hermolepsin)?

Svar:

 • Patienter bör inte ta karbamazepin utan att först prata med sin läkare om de har eller har haft;
  · en allergisk reaktion av ett tricykliskt antidepressivt läkemedel, såsom amitriptylin (elavil), clomipramin (anafranil), doxepin (sinequan), desipramin (norpramin), amoxapin (asendin), imipramin (tofranil) eller nortriptylin (pamelor);
  · använt monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) såsom isocarboxazid (marplan), tranylcypromin (parnate) eller fenelzin (nardil) i mer än 14 dagar; eller
  · en benmärgsjukdom. Karbamazepin är ett läkemedel som påverkar våra nerver och våran hjärna. Karbamezepin fungerar genom att minska impulserna i kroppen, vilket kan leda till att man upplever onödig smärta.
 • Innan du tar karbamazepin bör du alltid tala om för din läkare om du har eller har haft;
  · en njursjukdom,
  · en leversjukdom,
  · en hjärtsjukdom,
  · få röda blodkroppar i blodet (blodbrist), eller
  · glaukoma (grönstarr).
  Dessa patienter bör inte ta karbamazepin. Ett alternativ är att minska på dosen under behandlingen, eller att man i vissa specifika fall noggrant övervakar patienten under behandlingen.
 • Karbamazepin hör till FDA kategori D. Detta innebär att karbamazepin är skadligt för foster. Om patienten är gravid bör hon inte ta detta läkemedel utan att först rådgöra med sin läkare.
 • Karbamazepin tränger in i bröstmjölken och kan påverka spädbarnet vid amning. Patienter som ammar sina barn bör därför inte ta detta läkemedel utan att först rådgöra med sin läkare.
 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

  bio-carb-contr Copyright 2003-2017 Web4Health
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.