Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Dosering av Karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Teregeto, Trimonil, Hermolepsin) och risker med överdosering

Sammanfattning: Dosering av karamazepin. Risker med att överdosera.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Dosering av Karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Teregeto, Trimonil, Hermolepsin) och risker med överdosering

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Gekland. Eva Gerasi, studerande inom området psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 20 aug 2003.
Senaste ändring: 02 apr 2006.

Hur tar jag karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Trimonil, Hermolepsin)? Vad händer om jag glömmer att ta en dos? Vad händer om jag överdoserar?

Svar:

  • Ta alltid karbamazepin exakt på det sättet som din läkare anvisat. Om du inte förstår dessa anvisningar, fråga din apotekare, sjuksköterska eller läkare en gång till.
  • Ta varje dos med ett helt glas vatten.
  • Skaka flaskan med karbamazepin innan du mäter upp en dos. För att se att du tar rätt dos, mät upp karbamazepinlösningen med en doseringssked eller liknande mått. Använd inte en vanlig matsked. Om du inte äger en doseringssked, fråga din apotekare var du kan få tag på en.
  • Din läkare kan be dig att ta blodprov under behandlingen med karbamazepin. Detta för att kontrollera hur mycket karbamazepin som finns i ditt blod och för se att sin lever fungerar som den ska.
  • Bär alltid med dig ett medicinskt ID-märke för att andra ska veta att du tar karbamazepin om du skulle råka ut för en olycka.
  • Avsluta inte behandlingen av karbamazepin, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att fortsätta behandlingen med karbamazepin för att förhindra att dina symtom återkommer.
  • Grapefrukt och grapefruktjuice kan påverka karbamazepinet. Denna påverkan kan leda till en motsatt effekt. Du bör diskutera din konsumtion av grapefrukt och grapefruktjuice med din läkare. Om du konsumerar någon form av grapefrukt, minska eller öka inte intaget utan att först tala med din läkare.
  • Förvara karbamazepin i rumstemperatur, undvik fuktiga och varma utrymmen.
  • Om du glömmer bort att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg och kan. Om den överhoppade dosen ligger nära i tid till nästkommande dos, hoppa över den tidigare dosen och ta nästa dos istället. Det är viktigt att du inte tar dubbel dos av karbamazepin.
  • Överdosering av karbamazepin kan orsaka: ojämn eller minskad andning, muskelryckningar, rastlöshet, oro, skakningar, sluddrigt tal, stapplande steg, vidgade eller extrem aktivitet av pupillerna, illamående, kräkningar och minskad urinproduktion. Om du överdoserar, kontakta alltid en läkare så fort som möjligt.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-carb-dos Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.