Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Buspirone (Buspar) vid behandling av ångest

Sammanfattning: Buspirone är ett ångestreducerande läkemedel som har en annan verksam mekanism än vanliga benzodiazepinpreparat och liknande läkemedel.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Buspirone (Buspar) vid behandling av ångest

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 26 aug 2003.
Senaste ändring: 10 feb 2009.

Vad är Buspar (Buspirone)?

Svar:

Buspirone är ett läkemedel som används vid ångestsyndrom och som har en annan verksam mekanism än vanliga benzodiazepinpreparat eller ångestreducerande läkemedel (inga GABA-effekter). Den verksamma mekanismen är dock ännu inte känd, men det verkar som att den påverkar serotoninreceptorerna (5-HT1a), vilket kan ha effekter på ångestsymtom.

Buspirone har ingen lugnande effekt, vilket andra ångestreducerande läkemedel har. Användning av preparatet leder inte till beroende och kan därför även användas på patienter som varit drogberoende.

Den rekommenderade dosen är 5 mg (3 gånger varje dag). Dosen kan anpassas varannan eller var tredje dag, upp till en maxdos på 60 mg per dag. I vanliga fall bör doserna inte vara högre än 20-30 mg om dagen.

Buspirone bör inte kombineras med monoaminoxidashämmare.

Använd inte alkohol eller andra lugnande medel om du samtidigt tar buspirone.

Många kontrollerade försök med buspirone har gjorts på patienter med generaliserad ångest syndrom (GAD). Många patienter lider av samtidiga depressionsymtom och eftersom buspirone är ett antidepressivt preparat, kan det vara lämpligt att behandla patienter med buspirone. Kliniska undersökningar visar att endast en långvarig behandling leder till en förbättrad effekt, därför klarar vissa patienter inte av preparatets biverkningar eftersom de inte direkt känner någon förbättring. Det tar åtminstone 7-14 dagar innan ångesten reduceras.

Vanliga biverkningar är, yrsel, sömnsvårigheter, trötthet och huvudvärk. Vissa patienter upplever även magproblem och/eller illamående. Läkemedlet har inga lugnande effekter, men vissa patienter upplever att de blivit tröttare av preparatet.

Uppsök alltid läkare om du känner av någon form av muskelspasmer, huvudryckningar eller okontrollerande tungrörelser. Dessa symtom är dock väldigt sällsynta.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-buspirone-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.