Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Livscykeln och dess stadier

Sammanfattning: Vad betyder "livscykelpsykologi"? Hur påverkas utvecklingen i en del av livet av tidigare delar?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Livscykeln och dess stadier

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 18 aug 2008.

Vad betyder "livscykelpsykologi"?

Svar:

Det är klart för alla att livet har en början, en mitt och ett slut.

Livscykelspsykologi är en gren av psykologin som försöker relatera var en person befinner sig i livet med de problem personen möter och med de tillgångar personen har tillgängliga för att kunna möta dessa problem. Och slutligen, den typ av störning personen kan utveckla om han/hon misslyckas med att hantera problemen.

Ur en teoretisk synvinkel kommer tanken om olika livsstadier från utvecklingsforskare.

Denna tanke innebär inte bara att det finns olika faser i livet, utan den betonar också tron att varje fas bygger på de tidigare.

På samma sätt kan en pojke inte lära sig att dividera och multiplicera om han inte först lärt sig att addera och subtrahera. Att forma vuxna relationer utanför familjen är problematiskt för en person som aldrig upplevt acceptabla relationer i hemmet.

När man lägger fram det på det här sättet är tanken om livsstadier mycket kraftfull.

Till exempel betyder detta att när en livscykelpsykolog diagnosticerar en patients störning försöker han/hon att avgöra i vilket stadium individen har misslyckats att möta den livsfasens uppgifter. Personens dåliga kapacitet i stadierna som följer kan då förstås utifrån de bristande förberedelser som krävs för det stadiet.

Livscykelpsykologerna använder psykoterapi som ett försök att rätta till de skador som kommit av ett misslyckat tidigare livsstadium.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-cycles Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.