Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Amitriptylin - Kontraindikationer

Sammanfattning: Vilka bör inte ta amitriptylin (Elavil/Saroten/Endep/Vanatrip)? Vad bör jag diskutera med läkare innan jag tar amitriptylin?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Amitriptylin - Kontraindikationer

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 mar 2004.

Vilka bör inte ta amitriptylin (Elavil/Saroten/Endep/Vanatrip)? Vad bör jag diskutera med läkare innan jag tar amitriptylin?

Svar:

 • Patienter bör inte ta amitriptylin, om de har tagit en monoaminoxidashämmare, som isocarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil) eller tranylcypromin (Parnate), inom de senaste fjorton dagarna.
 • Innan man tar amitriptylin måste patienten berätta för sin läkare om han/hon har
  · en leversjukdom;
  · en njursjukdom;
  · astma;
  · sköldkörtelsjukdom;
  · diabetes;
  · mag- eller tarmproblem;
  · högt blodtryck eller hjärtsjukdom;
  · haft en hjärtattack under de senaste sex veckorna;
  · en förstorad prostata eller svårighet att urinera; eller
  · grön starr.
  I sådana fall kan patienten antingen inte ta amitriptylin alls eller så kan det krävas en dosjustering eller särskild övervakning under behandlingen.
 • Amitriptylin kan vara skadligt för fostret under en graviditet. Patienten bör inte ta denna medicin utan att först samtala med sin läkare om graviditet.
 • Amitriptylin tar sig in i bröstmjölk och kan påverka barnet som ammas. Patienter som ammar bör inte ta denna medicin utan att först samtala med sin läkare.
 • Patienter över 60 år upplever oftare bieffekter som sömnighet, yrsel, ostadighet, känsla av dålig koordination samt lågt blodtryck. I sådana fall kan läkaren ordinera en lägre dos av medicinen.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-amitr-contr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.