Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Amitriptylin - Bieffekter

Sammanfattning: Vilka möjliga bieffekter kan komma av amitriptylin (Elavil/ Saroten/Endep/Vanatrip)?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Amitriptylin - Bieffekter

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lecturer of Psychiatry in the University of Ioannina Medical School, Greece. Eva Gerasi, postgraduate student in the Department of Psychiatry, University Hospital of Ioannina, Greece.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 mar 2004.

Vilka möjliga bieffekter kan komma av amitriptylin (Elavil/ Saroten/Endep/Vanatrip)?

Svar:

 • Om du upplever några av följande några av följande allvarliga bieffekter, sluta ta amitriptylin och kontakta din läkare omgående eller sök akut medicinsk behandling:
  · en allergisk reaktion (andningssvårigheter; igentäppt halsöppning; svullnade läppar, svullnat ansikte eller svullnad tunga; eller utslag);
  · slaganfall;
  · en snabbt eller oregelbunden hjärtrytm;
  · en hjärtattack;
  · högt blodtryck (suddig syn, huvudvärk);
  · svårighet att urinera; eller
  · feber med ökande svettningar, muskelstelhet eller svår muskelsvaghet.
 • Andra mindre allvarliga bieffekter är mer troligt förekommande. Fortsätt att ta amitriptylin och tala med din läkare om du upplever
  · sömnighet eller yrsel;
  · muntorrhet och ögontorrhet;
  · förstoppning;
  · lätt darrning;
  · svettningar;
  · lätt upprördhet, svaghet eller huvudvärk;
  · ringningar i öronen;
  · illamående; eller
  · vikt- eller aptitförlust.
 • Andra bieffekter än de som har listats här kan också förekomma. Tala med din läkare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller är särskilt besvärande.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-amitr-side Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.