Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Bruxism (tandgnissling/tandpressning) och sömnapné - finns det ett samband?

Sammanfattning: Det finns studier som har undersökt sambandet mellan Bruxism (tandgnissling) och sömnapné. Här redogörs en.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Bruxism (tandgnissling/tandpressning) och sömnapné - finns det ett samband?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 17 jan 2004.
Senaste ändring: 17 okt 2006.

Finns det ett samband mellan bruxism(tandgnissling/tandpressning) och sömnapné?
Kan den terapi som används vid sömnapné minska besvären med bruxism? Min make har svåra problem med tandgnissling (bruxism) då han sover. Han känner sig trött hela dagen och hans snarkningar är fruktansvärda (vi sover i separata sovrum!). Är snarkning en orsak till bruxism?

Svar:

Sömnapné är ett tillstånd som ofta förvärras på grund av andra sjukdomar eller problem. Många patienter med denna, mycket vanliga, sömnsjukdom har problem med svår tandgnissling (bruxism)! En studie som nyligen gjorts i Israel visade på att sömnapné är den högsta riskfaktorn för sömnbruxism!

Kännetecken för sömnapné är höga snarkningar och andningsuppehåll. Under dessa andningsuppehåll upphör andningen under ganska långa stunder (vilket innebär en betydande syrebrist). Efter andningsuppehållet ger patienten vanligen ifrån sig höga ljud (likt en mycket hög snarkning). Tandgnisslingen sker ofta i samband med dessa andningsuppehåll. För att förstå problematiken med bruxism är det viktigt att se att sömnapné kan vara en bidragande orsak till besvären.

För att kunna ställa diagnos krävs en personlig intervju med patienten och patientens sömn måste också mätas med särskild utrustning.

Genom en särkild terapimetod (eng: "possitive airway prssure respiration" CPAP) är det möjligt att hantera sömnproblemen ganska effektivt. Terapin påverkar livskvalitéten och kan även ha en positiv inverkan på problemen med bruxism. De flesta patienter som ingick i studien som nämndes ovan hade minskade besvär med bruxism efter denna terapibehandling.

Resultaten av studien visar på att då bruxism förekommer tillsammans med sömnapné kan behandlingen av dessa andningsstörningar också bota bruxism. Mer(Medline Abstract of the article)

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sleep-brux-apnea Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.