Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Affekt - det synbara fältet av känslor: klaga, gråta, snyfta, etc.

Sammanfattning: Med affekt menas observerbara känslor som rädsla, ilska, glädje.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Affekt - det synbara fältet av känslor: klaga, gråta, snyfta, etc.

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-08-25.
Senaste ändring: 2013-07-19.

Vad menas med affekt (sinnesrörelse)? Vad är en affektiv störning?

Svar:

Ordet Affekt används inom psykologin och psykiatrin för att beskriva det observerbara beteendet som representerar uttrycket för ett subjektivt upplevt känsloläge (en emotion). Vanliga exempel på affekt är

 • sorgsenhet
 • rädsla
 • glädje
 • ilska.

Till vilken grad affekt uttrycks varierar mellan olika kulturer och även inom den egna kulturen.

Typer av affekt inkluderar:

 • euthymik
 • retlighet
 • förträngning
 • okänslighet
 • enformighet
 • olämplighet
 • labilitet.

Med eutymiskt humör menas det "normala", stabila humöret utan klagan.

Affektiva störningar är mentala hälsostörningar med observerbar förändring av affekt (humör). Detta inkluderar Djup depression, dystymi/ cyklotymi, bipolär störning, anpassningsstörningar och en bredare kategori av depressiva symptom, som inte passar in i de klassiska kategorierna av depressiva symptom (depressiva störningar som inte specificerats på annat sätt).

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-affect-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.