Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Serum Lipas / Amylas och ätstörningar

Sammanfattning: Förändringar av amylas eller lipas är vanliga för patienter med anorexi eller bulimi.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Serum Lipas / Amylas och ätstörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 06 aug 2008.

Är en förhöjd halt av serum lipas vanlig för anorexia nervosa? Är en förhöjd halt av amylas typisk för bulimia nervosa?

Svar:

Förhöjda halter av serum lipas kan vara ett allvarligt tecken på akut eller kronisk påverkan av bukspottkörteln (eller gallblåsan).

Det test som används för att fastställa halten är inte ett rutintest. En läkare utför testet när det rör sig om kroniska buksmärtor, och gör det tillsammans med andra tester för att utesluta en inflammation.

Den normala spännvidden av lipas varierar mycket mellan olika laboratorium (i Europa vanligtvis 0-190 U/l). Tillsammans med kliniska tecken på buksmärtor och andra serumblodtest för inflammation (CRP), kan en förhöjd lipas tyda på en inflammation i bukspottkörteln. Sekundär påverkan av bukspottkörteln på grund av gallsten kan också orsaka dessa förhöjningar. Även njursvikt kan orsaka förhöjd lipas.

Det finns enstaka fall av förhöjd serum lipas som orsakas av irriterad tarm (IBS). Den kliniska beskrivningen är annorlunda, och vanligtvis uppvisar patienten inga allvarliga tecken på inflammation.

Amylas är ett annat serumenzym. I de fall där det rör sig om inflammation i bukspottkörteln visar tester förhöjda värden. Dock finns en särskilt salivtyp av detta enzym. Patienter med bulimia nervosa kan ha förhöjd halt av amylase utan att ha inflammation i bukspottskörteln.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-dia-lipase Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.