Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Preventivmedels tillförlitlighet

Sammanfattning: En tabell över olika preventivmedel och deras tillförlitlghet, angiven som sannolikheten för graviditet under ett års användning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Preventivmedels tillförlitlighet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Jacob Palme, professor
Första version: 2007-02-16.
Senaste ändring: 2015-08-29.

Vilka preventivmedel är mest tillförlitliga?

Svar:

Metod
Sannolikhet att bli gravid under ett år
Kommentar
Teoretiskt om metoden alltid används perfekt
I praktiken, inklusive t.ex. att en kondom kan gå sönder eller att man glömmer ta p-piller
Inget preventivmedel
85 %
85 %
Avbrutet samlag
9 %
40 %
Pessar
5 %
18 %
P-piller
< 1 %
3 %
Spiral
2 %
5 %
Anmärkning: Kopparspiral kan även sättas efter ett oskyddat samlag. Den säkerhet som anges är om spiralen sätts in dagen efter.
Akut p-piller Ett akut p-piller är inte lämpligt för regelbunden användning många gånger per år, och därför kan data inte ges i denna tabell om deras säkerhet. Sannolikheten för en oönskad graviditet blir 3-6 ggr mindre om man tar akut p-piller än om man inte tar det. Akut p-piller kan tas 3-5 dagar efter ett oskyddat samlag och då förhindra graviditet om ägglossning ännu inte skett. Insättning av en kopparspiral är dock en ännu säkrare metod att hindra graviditet även efter samlag om man kan få den insatt dagen efter ett oskyddat samlag.
Kondom
2%
12%

Förebyggande kondom eller en kombination av kondom och andra preventivmedel är den enda metod som också skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar som Clamydia och HIV.

Kombination av p-piller och kondom
0 %
0,4 %
IUD
0,6 %
0,8 %
Hormonimplantat
0,2 %
0,2 %
Kvinnlig sterilisering
0,2 %
0,4 %
Depo-provera
0,3 %
0,3 %
Manlig sterilisering
0,1%
0,15 %
Avstå från ömsesidig genital beröring
0 %
0 %
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.