Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Kärlek utan sex

Sammanfattning: Med Madonna-hor-komplexet menas män som inte vill ha sex med sina partners därför att de betraktar dem som sin mamma.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kärlek utan sex

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.
Första version: 2007-03-23.
Senaste ändring: 2012-10-20.

Min partner säger att jag är den enda kvinna han älskar och den enda kvinna han känner sig lycklig, glad och nöjd med. Han säger att han älskar mig även fysiskt, men ... han kan inte känna någon passion eller något begär, han inte ens rör vid mig. Han kysser mig, men ingenting mer. Han kan ha sex med andra kvinnor som han inte älskar.

Svar:

Detta kallas för Madonna-hor-komplexet. Om du inte är tillfredsställd med detta förhållande, kan du vara tvungen att hitta en annan man som älskar dig och vill ha sex med dig.

Wikipedia beskriver Madonna-hor-komplexet så här:

Termen Madonna-hor-komplexet avser ett psykologiskt komplex som i Freudiansk psykoanalytiska termer kan utvecklas hos män. Termen används också ofta populärt i andra meningar än den Freudianska.

Enligt Freudiansk psykologi utvecklas detta komplex ofta hos personer som har uppfostrats av en kall och avståndstagande mamma. Sådana män väljer ofta att uppvakta kvinnor liknande sin mamma, i förhoppningen att uppnå en närhet som de inte kunde känna som barn. Ofta börjar de se sin partner som sin mamma - en Madonna-figur - och som de därför inte kan känna sexuell dragning till. Den som har detta komplex upplever att kärlek och sex inte kan kombineras, och är därför inte benägen att vilja ha sex med sin partner/flickvän/hustru, därför att han, undermedvetet, då skulle begå incest. Han kan bara känna sexuellt begär till dåliga eller smutsiga kvinnor, med vilka han inte kan utveckla en kärleksrelation.

I populärt bruk används denna term för att beskriva det omöjliga för en man att kunna hitta en flickvän eller hustru som kan fylla båda dessa roller. Detta skapar ett dilemma, där mannen inte kan älska en kvinna som kan tillfredsställa honom sexuellt, och inte kan bli sexuellt tillfredsställd av en kvinna som han älskar. Ibland används termen också för att beskriva eller försöka att försvara beteendet hos män som ständigt söker nya partners som ett sätt att tillfredsställa behoven av både sex och någon att älska.

Psykoterapi kan ofta hjälpa en sådan man.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-love-but-no-sex Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.