Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Stress och sexualitet; Förhöjd manlig sexlust vid stress?

Sammanfattning: Stress kan störa sexlusten och kapaciteten hos män (och kvinnor). Den kan också höja sexlusten, men bara om man upplever sig ha kontroll över sitt liv.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Stress och sexualitet; Förhöjd manlig sexlust vid stress?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Jacob Palme, professor, Stockholms Universitet, godkänd av Gunborg Palme, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, lärare och handledare in psykoterapi.
Första version: 2005-09-12.
Senaste ändring: 2013-03-06.

Kan stress störa mäns sexlust och sexuella kapacitet? Hur ser relationen mellan stress och sex ut?

Svar:

Ja, stress kan störa både mannens (och kvinnans) förmåga till sex. Sinnet och kroppen gör prioriteringar. Stress aktiverar försvaret mot fara som prioriterar att slåss och att fly. Är du uppfylld av tankar kring faktorer som varit stressande under dagen så hindrar det dig från att tänka på kärlek och ömhet. Om individen är medveten om problemet och hur det kan lösas så kan stressen minska.

På arbetsplatsen är individen ofta hindrad från att uttrycka ilska och oro. De frustrerade känslorna kan istället vändas mot familjemedlemmarna vid hemkomsten. Försök att dela individens stress när detta händer, så att du är en partner och inte ett objekt för stressen och ilskan. Ställ frågor om problemen och farhågorna. Tillåt personen att ventilera sina känslor, att gråta/klaga om allt det svåra på arbetet. Efter gråt/klagan uppstår ett behov av tröst och tröst kan mynna ut i ömhet och sex. Sex kan på så vis bli ett sätt att lätta på stressen.

Paradoxalt, kan viss slags stress även intensifiera det sexuella beteendet. Det är väl känt att födelsetalet ökar under krig. Baby boomen från andra världskriget är fortfarande synlig i åldersfördelningen hos befolkningen i drabbade länder. Dessutom finns det människor som söker sig till så kallat äventyrligt sex i ovanliga omgivningar.

Skillnaden ligger i, om man har kontroll över situationen. Studier visar att stress ökar den sexuella aktiviteten hos den dominanta hannen men minskar den sexuella aktiviteten hos den icke-dominanta hannen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-stress Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.