Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Uppfostra barn för att förhindra ätstörningar och övervikt hos barn

Sammanfattning: Ätstörningar och övervikt hos barn kan inte förklaras med allvarlig försummelse under uppväxten, utan med att föräldrarna inte förstod barnens behov och reagerade baserat på en sådan förståelse.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Uppfostra barn för att förhindra ätstörningar och övervikt hos barn

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 03 dec 2005.

Har människor som utvecklar ätstörningar blivit försummade som barn? Hur skall man uppfostra barn för att förebygga ätstärningar och övervikt hos barn?

Svar:

Även välmenande föräldrar kan ge sina barn ätstörningar

Undersökningar av ätstörda människors barndom tyder inte på att de skulle ha blivit allvarligt försummade. Vanliga termer, som brist på kärlek, hjälper oss inte att förstå deras problem. De detaljer, som man kan hitta, är ofta mycket subtila. Det avgörande är, om reaktionen på barnets behov var lämpliga eller om reaktionerna i stället var vad föräldrarna felaktigt trodde var barnets behov. Något har slagit fel i de processer av erfarenhet och handlande, som omgav hanterandet av näringsmässiga och andra kroppsliga behov hos dessa individer. Felaktiga och förvirrande tidiga erfarenheter har stört deras förmåga att känna igen hunger och mättnad och att skilja hunger, viljan att äta, från andra obehagssignaler, som inte hade något med brist på föda att göra, och från känslomässiga spänningar, som väcks av en mängd olika konflikter och problem.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-child-raise-wellmean Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.