Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Sömnstörande substanser

Sammanfattning: Vilka läkemedel kan orsaka sömnlöshet?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sömnstörande substanser

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-09-12.
Senaste ändring: 2017-03-16.

Vilka läkemedel kan orsaka sömnlöshet?

Svar:

Medel som påverkar centrala nervsystemet (CNS) kan påverka kvaliteten på sömnen. Stimulantia i olika former såsom, koffein, nikotin, alkohol eller "läkemedel" som ecstacy kan påverka sömnen. Även astmamediciner såsom oral Theophyilline kan påverka sömnen.

Tiden på dygnent när ämnen som påverkar CNS tas kan även det påverka sömnen. För att se ett möjligt samband mellan droger och sömnproblem kan en sömndagbok användas.

Nedan nämnda läkemedel kan även de orsaka sömnproblem för vissa människor. Betablockerare (för behandling av högt blodtryck eller andra hjärtsjukdomar). Längre tids användning av sömntabletter (bensodiazepiner) kan som bieffekt orsaka sömnstörningar och därmed orsaka långsiktigt svår sömnlöshet.

CNS verksamma ämnen som är förknippade med sömnstörningar (insomni):

  • Sömnmedel (bensodiazepiner, barbiturater)
  • Blodtrycksmedicin (t.ex. betablockerare)
  • Anti-astmamedel (t.ex. teofyllin, sympatomimetika)
  • vissa hormonpreparat (tyroxin, steroider)
  • vissa antibiotika (t.ex. gyrashämmare)
  • Nootropics (hjärnprestationshöjande droger, inklusive piracetam)
  • diuretika
  • Antidepressiva (t.ex. MAO-hämmare, serotoninåterupptagshämmare, vissa tricykliska AD)
  • Stimulerande syntetiska ämnen och koffein
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sleep-cause-drugs Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.