Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Biologiska orsaker bakom blyghet och ångest

Sammanfattning: Det finns forskning som pekar på att det finns biologiska förklaringar till blyghet och ångest.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Biologiska orsaker bakom blyghet och ångest

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 20 apr 2006.

Finns det en biologisk orsak bakom blyghet? Vad är hämmade barn?

Svar:

Kanske... Vissa forskare menar att vissa hjärnområden som kallas amygdala spelar en speciell roll för blyghet och ångeststörningar.

Varje barn har sin egen personlighet och sitt eget temperament. Men vissa barn är mycket blyga. Psykologer kallar ibland dessa drag hämmande, eftersom barnet inte söker kontakt med främmande personer eller tycks föredra att vara ensam.

Functional neurobiological with specific brain immaging (NMR) kan påvisa specifika aktivitetsförändringar i amygdala. Barn, som verkar vara blyga och hämmade, har en högre aktivitet i amygdala.

En uppföljning av de här barnen 20 år senare visade att dessa barn är mer ångestfyllda eller benägna att reagera på ångestväckande stimuli än en kontrollgrupp. De uppvisade också dessa tydliga förändringar i hjärnfunktionen.

Detta kan vara relaterat till vissa former av ångeststörningar, eftersom vi vet att förändringar i funktionella hjärnfunktionen hos amygdala också är framträdande i panikstörningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-inhib-shyness Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.