Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hämnd

Sammanfattning: Beskrivning av hämnd och hämndbeteenden - varför man hämnas, effekter av hämnd.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hämnd

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Ola Jönsson psykologstuderande vid Umeå Universitet. Granskat och godkänt av Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 27 nov 2007.
Senaste ändring: 27 nov 2007.

Vad är hämnd? Hur fungerar hämnd?

Svar:

Relationer är oerhört viktiga för oss människor. Relationer ger oss gemenskap, någon att prata med och ibland även en möjlighet att fortplanta oss. Eftersom vi upplever relationer som viktiga är vi beredda att ta till nästan vilka medel som helst för att bevara relationen. Ett sätt som vi använder för att vi tycker relationer är viktiga är hämnd. Om vi inte hade brytt oss om andra människor hade hämnd kanske inte funnits.

Hämnd är en handling där en person försöker återställa en oförrätt genom en aggressiv handling mot en upplevd förövare. Det finns olika mål för en person med ett hämndbeteende. Enligt vissa forskare kan man se tre olika mål som människor har när de vill ha hämnd. Det första är hämnd som ett sätt att "balansera vågskålen". Med detta resonemang menar en del att de rättfärdigar sin hämnd med att de ska "ge igen" för någon oförrätt. Ett annat sätt att se på hämnd är att man genom sin hämnd ska "lära någon en läxa", alltså att visa att man inte tolererar att bli behandlad hursomhelst. En person som hämnas tror då att eftersom jag gör så här mot den andre så kommer denne att lära sig något - lära sig att om man behandlar någon så här i fortsättningen så kommer man att bli bestraffad.

Ett tredje möjligt mål med hämnden är att rädda sitt ansikte, eller heder, genom en hämndhandling. Man vill rädda sin heder genom att slå tillbaka mot den som gjort något ont med ännu större kraft för att visa förövaren och omgivningen att man är att räkna med. Personen som utför en hämndhandling med detta mål vill få sin heder återställd och respekterad. Inom relationer partners och familjer emellan kan denna typ av hämnd, som är hedersrelaterad, leda till våld, och i vissa fall dödligt våld mot främst kvinnor. Hedersrelaterat våld mot kvinnor förekommer överallt i världen. Män i vitt skilda kulturer, även i västvärlden, anser att deras heder inte enbart sträcker sig till dem själva, alltså att mannens heder inte enbart hänger ihop med vad han själv gör utan även vad andra gör. Dessa "andra" är ofta kvinnor i relation med mannen eller så kan det vara andra kvinnor i familjen t.ex. döttrar. Hedersrelaterad hämnd kan utlösas av att en kvinna gör något som mannen anser skada familjen eller hans heder. Hämndrelaterat våld mot kvinnor kan utlösas av händelser där mannen upplever att hans kontroll, eller äganderätt, över kvinnan är förlorad.

Är hämnd ett beteende som man mår bra av?

Hämnd verkar inte vara ett bra sätt att hantera konflikter människor emellan. Det är inte ett bra sätt eftersom personen som utför hämndhandlingen inte mår speciellt mycket bättre efter att hämnden är utförd. Undersökningar har visat att de känslor som uppstår efter hämndaktioner i många fall är ånger, ilska och oro. Den eventuella glädje som kan uppstå av att en person känner att denne har lyckats med sin hämnd är ofta kortvarig. Ånger uppstår ofta efter den korta glädjen eftersom personen i många fall upplever hämndbeteendet som ett skamligt beteende som inte är accepterat av samhällets normer. Det verkar som att människor som använder hämnd som ett sätt att lösa konflikter blir mindre nöjda med sina liv efter hämndaktionen. Människor som hämnas blir också ofta helt uppfyllda av att tänka på hämnden, och hämnden ältas under lång tid.

Individer som ägnar sig åt hämnd har enligt en undersökning en tendens att se på omgivningen som mer hotfull och det finns antydningar till att de kan ha svårare än andra att klara av harmoniska förhållanden. En fara med hämnd är också att hämnd kan leda till en spiral av hämnd, en hämndhandling leder till en ny osv. I sådana hämndspiraler kan det till slut vara svårt att veta vad som egentligen startade konflikten från början.

En del människor upplever en oförätt från en person som en oförrätt från en grupp av personer, som denna person tillhör, och kan då välja att hämnas mot hela gruppen, till exempel alla med viss etnisk tillhörighet eller i extremfall hela mänskligheten.

Hur hämnas människor?

Det absolut vanligaste hämndbeteendet är att försöka undvika en person som man vill hämnas på. Sättet att undvika varierar men det kan vara allt från att ta omvägar runt en person, att inte prata med personen till att flytta. Ett vardagligt exempel kan t.ex. vara en butik - man kan välja att sluta handla i en butik som man anser har betett sig fel. Denna typ av hämnd kan ju vara rationell - man undviker framtida konflikter genom att undvika kontakt med den som man vill hämnas mot, men gränsen mellan rationellt undvikande av framtida konflikter och hämnd är inte exakt.

Att fysiskt skada någon är också ett vanligt sätt att hämnas. Att hämnas fysiskt är, förutom att vara olagligt, också ett beteende som leder till mycket ilska och litet välbefinnande efter hämnden.

Inom pågående förhållanden eller förhållanden som tagit slut är ett vanligt sätt att hämnas att starta ett nytt förhållande med någon annan, för att hämnas på den förre partnern. Att starta ett nytt förhållande, att kyssa någon annan så att den förre partnern ser, eller att ha sex med en ny partner i hämndsyfte är alla beteenden som är förknippade med mycket ånger efteråt.

Alternativ till hämnd

Ett alternativ till hämnd är att försöka reda ut konflikten och bli sams igen.. Läs vår artikel om konfliktlösning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

life-revenge Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.