Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Social fobi och introspektion

Sammanfattning: Hur kan du korrigera dina rädslor vid sociala fobier och rädsla? Vilken roll spelar en ökad introspektion i social fobi?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Social fobi och introspektion

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis / Martin Winkler
Första version: 2003-11-19.
Senaste ändring: 2017-04-10.

Hur kan jag ändra en negativ självvärdering vid social fobi? Vilken roll spelar förmågan till selektiv introspektion vid social fobi?

Svar:

Människor med social fobi eller ångest har en tendens att tänka ensidigt och ha partiska förväntningar vid sociala situationer. Det gör att redan innan en person med social fobi hamnar i en social situation så har denne redan tänkt "negativa" tankar om hur den sociala situationen kommer att bli. Detta riskerar bli en självuppfyllande profetia, där de tänkta tankarna uppfylls.

Det betyder att vi genom att ändra våra tankar kan ändra vår egen framtid. Här är några förslag som går att använda för att ändra fokus lite:

 • Försök att aktivt beskriva den verkliga situationen. Frigör dig själv från din fantasivärld, den skapas av din rädsla och oro. Låt inte din rädsla och oro fånga dig.
 • Lyssna på den du talar med. Låt dig inte sjunka ned i din egen negativa förväntning om hur kommunikationen mellan dig och den andre kommer utveckla sig.
 • Ta ansvar för konversationen och riktningen i samtalet. Det är vanligt att individer med social fobi känner att de inte är ansvariga för hur samtalet utvecklas. Ta ansvar och tala om det du vill.
 • Om du märker av vissa fysiska reaktioner (introspektion) som till exempel rodnad och svettningar, de är oftast inte lika tydliga för andra som de är för dig. Ju mindre uppmärksamhet du ger din egen kropp, desto mindre kommer symtomen vara. Så undvik en intensiv introspektion av symtomen. Och om du svettas, det är fullt normalt att svettas mer i vissa situationer än andra.
 • Därför kan det vara bra att vara medveten om hur andra människor känner i samma situation, som regel känner människor ungefär likadant.
 • Det är också vanligt att uppleva det som att du ständigt är i fokus för alla människor i rummet, vid en social fobi situation. När du för dig själv beskriver den verkliga situationen upptäcker du att du inte är i centrum för allas uppmärksamhet hela tiden.
 • Det snabbaste sättet att minska den obehagliga känslan vid sociala situationer är att utsätta dig själv för situationen. När du gör det kommer du att upptäcka att nervositeten och rädslan avtar och att du klarar den här typen av situationer bättre och bättre med tiden.
 • Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
  Local help Info
  Google-förmedlad annons
  Slut på annons
  Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Go to top of page Till sidans början
  Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

  phobia-beh2-social Copyright 2003-2017 Web4Health
  Copyright 2003-2017 Web4Health.
  Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
  Annonser (ej från Google):
  medicinsk chef för Web4health
  Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
  Stockholm nära Karlaplan.
  Akuttider finns.