Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Social fobi - Fysiska symptom på ångest vid social fobi

Sammanfattning: Vilka fysiska symtomen uppträder vid social fobi?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Social fobi - Fysiska symptom på ångest vid social fobi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler Petros Skapinakis
Första version: 2003-11-18.
Senaste ändring: 2017-04-10.

Vilka är de typiska fysiska symtomen vid social fobi?
Jag blir alltid röd, känner mig varm och yr när jag är i större folksamlingar, vad är det för fel på mig?

Svar:

En liknelse kan göras mellan symtomen på social fobi och symtomen på ångest. Symtomen orsakas av att det Sympatiska (autonoma) nervsystemet aktiveras/sätts igång. Det Sympatiska nervsystemet aktiverar oss och gör oss redo att handla. En förmåga utvecklad för att vi skulle kunna fly från Sabeltandade tigrar. Det beskrivs som det autonoma nervsystemet då vi i stor utsträckning inte kan slå på eller av det själva, det är en automatisk process. Vid social ångest upplever den drabbade situationen som pinsam, skamfylld och en rädsla uppstår. Även tarmsystemet kan påverkas (förstoppning eller diarré).

Vanliga fysiska symtom vid social ångest är:

  • snabb puls / takykardi
  • Tryck i bröstet / subjektivt dyspné
  • Domningar / stickningar i fingrarna eller handen
  • magbesvär
  • Upprepat behov att gå på toaletten
  • stark nervositet och spänning
  • Svettning och fuktiga händer
  • Accelerated, ytlig andning
  • Rodnad eller rädsla för att rodna offentligt
  • Sömnighet, yrsel
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

phobia-sympt-social Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.