Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Osjälvständig personlighetsstörning

Sammanfattning: Personer med osjälvständig personlighetsstörning är oförmögna att fatta vardagliga beslut. De åsidosätter sina egna behov och önskningar och fokuserar istället på andra människor, eftersom de är rädda för att avvisas eller bli övergivna.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Osjälvständig personlighetsstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Tasja Klausch
Första version: 01 jan 2007.
Senaste ändring: 02 mar 2007.

En person med osjälvständig personlighetsstörning uppvisar ett starkt beroende av andra människor och ett behov av att vara andra till lags. De åsidosätter sina egna behov och önskningar och fokuserar istället på andra människor, eftersom de är rädda för att avvisas eller bli övergivna. Deras svårigheter gör att de inte klarar av att fatta vardagliga beslut.

Osjälvständig personlighetsstörning är vanligare bland kvinnor än bland män.

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, den fjärde upplagan, mer) beskriver osjälvständig personlighetsstörning som ett överdrivet behov av att bli omhändertagen, vilket leder till ett undergivet och klängigt beteende samt rädsla för separationer. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:

  • har svårt att fatta vardagliga beslut utan ett övermått av goda råd och uppmuntran från andra
  • har behov av att andra ansvarar för de flesta viktiga områden i hans eller hennes tillvaro
  • har svårt att visa sig oenig med andra av rädsla för att mista deras stöd eller gillande. Obs: inkludera inte fall av välgrundad rädsla för vedergällning
  • har svårt att starta projekt eller göra saker på egen hand (vilket beror på bristande tilltro till det egna omdömet eller förmågan snarare än på bristande motivation eller energi)
  • går till ytterligheter när det gäller att få stöd och uppmuntran från andra, såsom att frivilligt åta sig att utföra sådant som är obehagligt
  • känner sig obekväm eller hjälplös på egen hand på grund av överdriven rädsla för att inte kunna ta vara på sig själv
  • söker genast etablera en ny relation som ska ge omsorg och stöd när ett nära förhållande tar slut
  • är orimligt upptagen av rädsla för att bli övergiven och behöva ta hand om sig själv
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-dependent Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.