Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Depression hos äldre: hur vanligt är det med depression hos äldre?

Sammanfattning: Omkring 10-25% av de äldre uppvisar tydliga symptom på depression. Vi vet dock att det sker en underbehandling av äldre och en förklaring kan vara att symptombilden är mindre karaktäristisk än vid depressioner hos yngre människor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Depression hos äldre: hur vanligt är det med depression hos äldre?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, Universität Ionannina Griechenland
Första version: 11 nov 2003.
Senaste ändring: 07 mar 2007.

Vad vet man om depression bland äldre människor?

Svar:

Genom undersökningar vet vi att minst 10-25% av de äldre uppvisar tydliga symptom på depression. Av dessa har 1-5% en s.k. svår depressiv episod och ungefär 2-8% lider av ensamhet och melankoli. I studier av boende på ålderdomshem anges att 5-15% lider av en depression, men upp till 30% av de boende uppvisar mer eller mindre tydliga symptom på depression såsom trötthet, minskad aptit och nedstämdhet. Vi vet också att det förekommer en betydande underdiagnostik inom psykiatrin vad gäller depression hos äldre.

Möjliga orsaker till denna underdiagnostik:

  • svårigheter att känna igen och urskiljda symptomen på depression hos äldre, eftersom det oftare rör sig om mindre typiska symptom eller mer kroppsliga besvär till följd av depressionen (t ex förstoppning, aptitstörningar, smärtor, sömnstörningar).
  • större hänsyn tas till somatisk sjukdom (t ex hjärtsjukdom) och olika besvär kopplas sedan i första hand samman med sådan medicinsk sjukdom.
  • en allmän ökning av depression hos äldre.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-incid-depr-eld Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.