Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD och handstil

Sammanfattning: Barn med ADHD har ofta finmotoriska svårigheter och koordinationsproblem, vilket kan ge dålig handstil.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD och handstil

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 29 aug 2003.
Senaste ändring: 15 aug 2007.

Vilket samband har ADHD och en dålig handstil?

Svar:

Barn med ADHD har ofta finmotoriska svårigheter och koordinationsproblem. Tittar man på skriftprov från skolbarn med ADHD-diagnos kan man ofta se följande mönster:
  • klumpig, spretig skrift
  • hårt tryck med pennan
  • svårigheter att hålla sig inom linjer och inom sidmarginaler
  • användandet av tryckbokstäver snarare än skrivstil

Hos barn med ADHD som fått behandling med medicin (centralstimulerande medel), kan man ofta se en förbättring även i handstilen. Därför inkluderas ibland skriftprov i utvärdering och uppföljning av behandlingen.

ADHD kännetecknas av uppmärksamhetsstörning och anpassningssvårigheter. Det kan, men måste inte, föreligga svårigheter när det gäller koordination och motorik. Det är ofta svårt för barn med ADHD att anpassa sin kraft och styrka, vilket gör att de håller ett krampaktigt tag om pennan och trycker för hårt mot pappret eller underlaget. Barn med sådana svårigheter kan ha svårt att bli flytande i skrift.

Det bör dock påpekas att en dålig handstil och nedsatt finmotorik inte behöver innebära ADHD.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-sympt-write Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.